SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogical and Social Psychology - OPB03Q306A
Title: Pedagogická a sociální psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 25 / 25 (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPB03S403A
Is interchangeable with: OKB03Q306A
Annotation -
The course is focused on a set of crucial topics of pedagogical and social psychology, which are relevant to preschool education. Students become familiar with topics through key theories and leading research, but also through practically oriented tasks. The purpose of the course is to support the skill to apply psychological knowledge into school practice.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Literature - Czech
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada, 2007.
KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana; PUPALA, Branislav (ed.). Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, 2001.
MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Portál, 2013.
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002.
ŠTECH, Stanislav. Profese učitele. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie (139–144). Praha: Univerzita Karlova, 2010.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Karolinum Press, 2012.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (29.01.2020)
Syllabus - Czech

Předmět je tvořen následujícími tématy, kterým se věnují jednotlivá setkání:
1. Pedagogická a sociální psychologie - teoretické zdroje, předmět, metody.
2. Učení v předškolním věku, jeho determinanty a průběh, typy učení.
3. Učební a poznávací styly, zábrany v učení.
4. Motivace, typy motivace.
5. Role žáka, školní připravenost a školní zdatnost, rizikové faktory
6. Sociokulturní zázemí dítěte jako významný fenomén školní práce.
6. Rodina jako systém, výchovné styly, vztah rodiny a školy.
7. Sociální vnímání, učitelské představy o dětech, laické chyby v percepci.
8. Pedagogická komunikace, zásady efektivní komunikace.
9. Třída jako sociální skupina, jedinec a/versus skupina, vedení skupiny.
10. Učitel a učitelství - nároky profese.
11. Subjektivní učitelské teorie, postoje, stereotypy a předsudky.
12. Vztahy v mateřské škole, vztahy učitel/ka-dítě, učitel/ka-rodič, učitel/ka-učitel/ka.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Kurz je zakončen na základě:

- aktivní účasti

- tří průběžných úkolů

- závěrečného písemného testu

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8645 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (26.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html