SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and Social Psychology II - OKMN0Q134A
Title: Psychologie pedagogická a sociální II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0Q125A
Interchangeability : OPMN0Q134A
Is pre-requisite for: OKMN0Q144A
Annotation -
The course aims to present well-known concepts and theories from social psychologists. Concepts with overlap into pedagogical practice (social facilitation, social loafing, leadership, cognitive dissonance, etc.) are discussed in more detail. Furthermore, the course focuses on sub-topics such as family-school collaboration, social perception and communication in relation to school practice. Last but not least, we discuss the topic of class as a social group.
Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Descriptors - Czech

V prezenční výuka bude vedena formou přednášky (8 hodin). Vedle přímé výuky bude věnováno 50 hodin samostudiu literatury a studijních podkladů. Zbytek hodin nepřímé výuky je vymezen na přípravu na zkoušky (20 hodin). 


Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Literature - Czech

 

Povinná literatura

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015, 399 stran. ISBN 9788024746746.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 125 s. ISBN 8024604361. 

VALENTOVÁ, L. Problémy mladšího a středního školního věku. In: HadjMoussová a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I vybrané problémy. Praha: Pedf UK, 2005.

VALENTOVÁ, L.;PAVLAS MARTANOVÁ,V. Školní třída- diagnostika, intervence a prevence. In Školní poradenství II. Praha: PedfUK v Praze, 2013.

 

Doporučená literatura:

HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002, 208 s. ISBN 807290101x.

KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování. Praha: Portál, 1997.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001.

VALENTOVÁ, L. Školní poradenství II. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 207 s. ISBN 9788072906291.

VÝROST, J. SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2vyd. Praha: Grada, 2008.Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (29.01.2022)
Syllabus - Czech

Témata předmětu:

1. Sociální psychologie, teorie sociální podmíněnosti člověka.

2. Sociální psychologie rodiny, vztah rodiny a školy.

3. Sociální percepce a sociální interakce.

4. - 5. Třída jako sociální skupina, diagnostika a intervence.

6. Problémové a rizikového chování – terminologie, prevence.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (29.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou – písemný test.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (29.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html