SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural Models in Education - OBPS13207
Title: Kulturní modely ve vzdělávání
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS13017
Is interchangeable with: OPBP1Q141B, OPBP1Q140B
Annotation -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (29.10.2019)
The subject introduces students to the theory of cultural models as one of the most influential school in current psychological anthropology. The course builds on theories of idealized cognitive models by G. Lakoff, cultural models of Bradd Shorea and cognitive theory of cultural meaning by Claudia Strauss and Naomi Quinn.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (29.10.2019)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

Literature - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.02.2016)

LAKOFF, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago : University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-46804-6.

SHORE, B. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0195126629.

Strauss, C. Quinn, N. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-59409-X.

D ANDRADE, R. STRAUSS. C. (Eds). Human motives and cultural models. Cambridge : Cambridge Universty Press,1994. ISBN 0-521-423-38-4.

HOLLAND, D.; QUINN, N. (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-31168-3.

Lindholm, Ch. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford : Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Shweder, R. A., Le Vine, R. A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge : Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SCHWARTZ, T. WHITE, G.M. LUTZ, C. (Eds.) New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge : Cambridge Universty Press, 1992. ISBN 0-521-42609-X

Sperber, D. Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford : Blackwell, 1996. ISBN 0631200444.

Syllabus - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.02.2016)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

 

1. Kulturní modely a kognitivní antropologie. Problém analogického myšlení. Objektivismus x zkušenostní realismus.

2. Teorie prototypů, mysl jako procesor a limity klasické kategorizace. Wittgenstein a Austin.

3. Systematizace pozorování prototypických jevů: dílo Eleanor Roschové.

4. Hierarchie a prototypické jevy - problém bázové úrovně. Roger Brown a Brent Berlin.

5. Bázové kategorie a interakční vlastnosti.

6. Idealizované kognitivní modely jako zdroj prototypových jevů. Jednoduché IKM a svazkové IKM.

7. Metonymické IKM, metonymické zdroje prototypových jevů a radiální struktury.

8. Vybrané typy metonymických modelů: stereotypy, typické příklady, ideály, vzory, generátory, vyčnívající případy.

9. Radiální kategorie a shrnutí IKM.

10. Kulturní modely a individuum, učení a sdílení IKM. Individualita, idiosynkracie a kolektivita.

11. Kulturní modely podle Bradd Shorea - Lingvistické a nelingvistické KM

12. Kulturní modely a kultura. Teorie distribuce kulturních modelů.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (30.10.2019)

The attendance and active work in the seminar

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html