SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercises in Experimental Psychology - OBPS13117
Title: Praktika z experimentální psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, MC [HS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS13001
Interchangeability : OBPS13087
Is interchangeable with: OPBP1Q134B
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými psychologickými experimenty primárně z okruhu kognitivní psychologie. Úkolem studentů bude vypracovat v týmu malý experimentální projekt a přečíst několik vybraných odborných článků v anglickém jazyce.
Last update: Lukavský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (12.11.2012)
Syllabus - Czech

Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými psychologickými experimenty primárně z okruhu kognitivní psychologie. Úkolem studentů bude vypracovat v týmu malý experimentální projekt a přečíst několik vybraných odborných článků v anglickém jazyce.

1. Úvod, experiment jako metoda.

2. Experimentální software.

3. Základní statistické metody pro zpracování experimentálních dat.

4. Praktické ukázky vyhodnocování experimentálních dat.

5. Experimenty: zrakové vnímání.

6. Příprava experimentálních podnětů.

7. Experimenty: sluchové vnímání.

8. Práce s daty. Statistické zpracování získaných dat.

9. Experimenty: pozornost.

10. Výzkumná zpráva.

11. Experimenty: sociální psychologie.

12. Vyhodnocení.

Požadavky:

1) Týmová práce na experimentálním projektu (příprava experimentu, tvorba podnětů, administrace, vyhodnocení, závěrečná zpráva).

2) Písemný test.

Stránka kurzu: http://www.jirilukavsky.info/teaching/ExPs

Odborná literatura:

Eysenck., M.W. & Keane, M.T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Akademia.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC.

Last update: KLUSAK/PEDF.CUNI.CZ (06.09.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html