SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pupil's Perception of Time and Relationship towards Future - OBPS13082
Title: Časová persp. - vztah žáků k budoucnosti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13002
Annotation - Czech
Cíl kurzu: Seznámení studentů se základními teoretickými koncepcemi časové perspektivy a empirickými zjištěními k problematice vztahu žáků k budoucnosti (pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat v této oblasti). Vybavení studentů diagnostickými a autodiagnostickými postupy a nástroji, které by umožnily adresné působení a rozvoj uvědomělého vztahu k budoucnosti u žáků. Obsah kurzu: Časová dimenze v lidském životě ? teoretické vymezení: percepce času, časová perspektiva, čas ve vztahu k chování, orientace na budoucnost, vztah k budoucnosti jako faktor lidské motivace, časová perspektiva a motivace výkonu, alternativnost v orientaci jedince na budoucnost, Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy, biodromální přístup k časové perspektivě, koncepce perspektivní orientace. Diagnostika časové perspektivy (základní diagnostické strategie). Autodiagnostika učitele v oblasti podpory rozvoje vztahu žáků k budoucnosti. Metody používané pro diagnostiku časové perspektivy ? studenti se podrobněji seznámí s následujícími metodami: MIM (Nuttin), FTO (Gjesme), ?Nejdůležitější událost? (Walace), ?Kým budete? (Kastenboum), PO-5 (Pavelková), Dotazník instrumentality studia (DeVolder), Test kruhů (Cotle), Test čar (Cottle, Pleck). Vztah žáků k budoucnosti a jeho vývoj na základní škole a u studentů středních škol. Vztah žáků k budoucnosti a školní výkon. Perspektivní vs. krátkodobá orientace žáků na ZŠ a SŠ. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace k učení. Instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů. Časová orientace žáků a profesionální sebeurčení ? profesionální volba.
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html