SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Psychology II - OBPS13002
Title: Obecná psychologie II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (62)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: OBPS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Classification: Psychology > Foundations of Psychology
Pre-requisite : OBPS13001
Interchangeability : OBPS13502
Is pre-requisite for: OBPS13118, OBPS13096, OBPS13003, OBPS13097, OBPS13088, OBPS13115, OBPS13015, OBPS13052, OBPS13082, OBPS13004
Is interchangeable with: OBPS13502, OPBP1Q106A
Annotation -
General psychology mind, consciousness, unconsciousness, experience, behavior, action, personality, subjective reality, mental phenomenon, determination of mental phenomena, mental and psychological laws, characterization of knowledge, processual and content analysis, processual, systemic and structural approach, psychical processes, cognitive processes, content of cognitive processes: sensation, psychophysics, stimuli thresholds, reaction time, perceptual processes, imagination, fancy, memory, learning, thinking as problem solving, processes of thought, operation of thought, comprehension processes, intelligence, gift, ability, talent, concept-formation processes, inference processes, deductive reasoning, speech, language, thinking and speech, thinking and language, creativity, formal cognitive processes: attention, emotional processes, will, voluntary action, voluntary processes, motivation, interaction of psychical processes, models of interaction of psychical processes. Cognitive psychology paradigm of cognitive psychologie, information-processing paradigm, symbol, symbolic processes, sign, meaning, modularity, mental rotation, mental representation, mental model, mental maps, semantic network, network models; cognitive science, connectionism, connectionistic model, subsemantic network.
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (18.01.2007)
Aim of the course - Czech

Kurs navazuje na Obecnou psychologii I a pokračuje ve výkladu systému obecně psychologických poznatků. Tento systém je podáván pluralisticky, přičemž stěžejní tendencí je snaha o syntézu poznatků založených na různých psychologických přístupech a paradigmatech. Jednotlivé bloky se zaměřují na následující problematiku:

  • inteligence
  • tvořivost
  • učení
  • emoce
  • motivace
  • vůle

Teoreticky zaměřené přednášky jsou v průběhu kursu doplňovány semináři, ve kterých jsou presentovány názorné ilustrace, zkoušky a experimenty.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Literature - Czech

a) základní studijní literatura:

EYSENCK, M.W., KEANE, M. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.

SEDLÁKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: Mentální representace a mentální modely. Praha: Grada, 2004.

STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.

b) doporučená studijní literatura:

ATKINSONOVÁ, R. a kol.: Psychologie. Praha: Portál, 2003.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2002.

ŠVANCARA, J.: Úvod do kognitivní psychologie. Brno, MU, l993.

HŘÍBKOVÁ, L.: Nadání a nadaní, Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha, Ped. F UK 2005.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha: PedF UK, 2002

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Syllabus -

General psychology

mind, consciousness, unconsciousness, experience, behavior, action, personality, subjective reality, mental phenomenon, determination of mental phenomena, mental and psychological laws, characterization of knowledge, processual and content analysis, processual, systemic and structural approach, psychical processes, cognitive processes, content of cognitive processes: sensation, psychophysics, stimuli thresholds, reaction time, perceptual processes, imagination, fancy, memory, learning, thinking as problem solving, processes of thought, operation of thought, comprehension processes, intelligence, gift, ability, talent, concept-formation processes, inference processes, deductive reasoning, speech, language, thinking and speech, thinking and language, creativity, formal cognitive processes: attention, emotional processes, will, voluntary action, voluntary processes, motivation, interaction of psychical processes, models of interaction of psychical processes.

Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (18.01.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html