SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Case Study Seminar I - O06313046
Title: Kazuistický seminář I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok5
Old code: KASE
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jana Procházková
Classification: Psychology > Seminars and Student Papers
Pre-requisite : O06313014, O06313029
Annotation -
Last update: Erudio ()
Case Study Seminar I Analysis of cases of problem children, interpretation of school and diagnostic data, application of theoretical knowledge at individual cases, choice of intervention.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Studijní literatura :
Baštecká,B. - Goldmann,P.: Základy klinické psychologie . Praha, Portál, 2001

Hadj Moussová,Z., Duplinský J. . Diagnostika: Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha, UK, 2002

Pavlas, I., Vašutová, M.: Vývojová psychologie. Ostrava,PedF Ostravská univerzita,1999

Kolektiv autorů : Přehled vývojové psychologie. Univ.Palackého, Olomouc, 1999

Říčan,P.-Krejčířová,D. a kol.: Dětská klinická psychologie. 3.vydání Praha,Grada,1997

Vágnerová, M.: Abnormální vývoj osobnosti jako následek negativního působení. TU Liberec, 1996

Vágnerová, M., Valentová,L.: Psychický vývoj a jeho variabilita. Praha UK 1992

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
object :
To comprehend the case work as a method of investigation and clinical practice

contents :
Targets, contents , arrangement and structure of case work - kasuistic. History, contemporary, analysis of the results and data, intervention, prognosis, recommendation

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html