SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Symbols in Communication - O02213054
Title: Symboly v komunikaci
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: ONPP13154
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: SYKO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Classification: Psychology > Communication
Interchangeability : ONPP13054
Is interchangeable with: ONPP13054
Annotation -
Last update: Erudio ()
Symbols in the communication The school reality from the point of view of social and cultural antropology. The school as the place of teacher - children relationships, children - children relationships; as the place of chidren´s culture. The cultural phenomena in the school communication. The specific meaning of these phenomena in children´s group communication.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Studijní literatura:

Bittnerová, D.: Ztracené dětství. In: Co se v mládí naučíš... Praha 1993.

Bittnerová, D.: Střet zájmů - Kulturní konflikt mezi učiteli a žáky. In: Typy žáků. Praha 1995.

Budil, I: Mýty, člověk a kultura. Praha 1994.

Kučera, M.: Láska v jedenácti a dvanácti. Pedagogika 44/1994, č.1

Mareš,J. Křivohlavý,J.: Komunikace ve škole. Brno 1995.

Pražská skupina školní etnografie: Co se v mládí naučíš... Praha 1992.

Pražská skupina školní etnografie: Typy žáků. Praha 1995.

Štech, Stanislav (ed.): Stát se učitelem. Praha 1995.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Tematický plán

Studijní obor: VVP II. cyklus

Katedra: pedagogické a školní psychologie

Typ studia: magisterské, interní

Kurs: K54 Symboly v komunikaci

Forma výuky: přednáška a seminář

rozsah: 1 semestr

Vstupní podmínky: ukončení prvního cyklu MS

Ukončení: zápočet

Semestr: letní

Školní rok: 2004/05

Vyučující: Dana Bittnerová

Požadavky k zápočtu: účast na seminářích, seminární práce formou referátu

Cíl kursu: Rozšíření obrazu (percepce) školní reality o kulturně a sociálně antropologický pohled, s důrazem na vnitřní smysl kulturních jevů v rámci komunikace sociální skupiny.

Obsah kursu: Přednášky a semináře se zaměří na popsání a analýzu školní reality z hlediska etnografie a kulturní a sociální antropologie. Na školu se tedy bude pohlížet jako na sociální entitu, která v sobě zahrnuje dvě skupiny, žáky a učitele. Na příkladě vybraných kulturních fenoménů pak bude prezentován dialog jak mezi oběma skupinami tak uvnitř skupiny dětí. Důraz bude kladen především na pochopení jisté autonomie dětské kultury a z toho vyplývajících odlišných "schémat" chování a hodnotových priorit u dětí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html