SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Actual issues of pedagogy II - O01215103
Title: Aktuální otázky pedagogiky II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: VPKU
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01213022, O01215018, O01215020, O01215102
Is interchangeable with: OK0615103
Annotation -
..
Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Aim of the course -

....

 

 

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Descriptors -

Study load:
1) direct teaching 20 hours
2) work in a moodle environment for 10 hours
3) preparation and processing of work 15 hours
4) study of literature - 5 hours

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature -

Svatoš, T. (2006). Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 45-57.

Svatoš, T., & Holý, I. (2007). Studentské portfolio v negraduálním učitelském vzdělávání. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 21-38). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Švec, V. (2016). Jak se utvářejí tacitní znalosti studentky učitelství Jaroslavy v průběhu její učitelské praxe? In V. Švec, J. Nehyba, P. Svojanovský et al. (2016), Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 169-179). Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P. et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Tomková, A. (2004). Portfolio v přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková et al., Současné proměny vzdělávání učitelů (s. 180-190). Brno: Paido.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Teaching methods -

 group seminars with discussion, reflection and presentation. 

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus -

....

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Course completion requirements -

Credit requirements for Pre-primary and Primary Education (Philip Selbie & Juliana Lopes)

1) active participation in seminars, one absence is excused

2) according to the criteria specified in the seminars.

 

Credit requirements for The work of a Beginning Teacher (Mgr. Dagmar Málková):

- seminar work presented in the class according to the criteria specified in the lessons.

 

Credit requirements for The Teacher's Personal Management (Mgr. Jana Hovorková)

1) active participation in seminars, one absence is excused

2) Written essay based on individual meetings, its presentation and submission according to criteria.

Last update: Selbie Philip Charles, M.A., M.A. (10.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html