SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Actual issues of pedagogy I - O01215101
Title: Aktuální otázky pedagogiky I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N172A
Explanation: Rok4
Old code: VPKU
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01213022, O01215018, O01215020, O01215102
Is interchangeable with: OK0615101
Annotation -
Students vote one of the course focused on special pedagogical problems 1. Supporting children with special educational needs 2. Suporting of gifted pupils 3. ICT at primary school instruction The Pedagogical portfolio The main point of the course is to stimulate students to reflect upon their own path at the Faculty of Education in order to become school teachers. Based on previous learnings, teaching practices, readings and discussions, students will produce knowledge concerning teaching and learning. The course is taught in Czech and English.
Last update: Zemanová Blanka, Mgr. (12.09.2022)
Aim of the course -

The Pedagogical Portfolio: Equipped with the abilities of self-reflection and own-knowledge production, students will be able to produce meaningful Portfolios to be used at the Pedagogical Final State Exam.

Last update: Bačová Veronika, Mgr., Ph.D. (20.07.2021)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž:
1) přímá výuka 20 hodin
2) práce v moodle prostředí 10 hodin
3) příprava a zpracování záp.práce 15 hodin
4) studium literatury- 5 hodin

Last update: Zemanová Blanka, Mgr. (12.09.2022)
Literature - Czech

Podle požadavků vyučujících dle specializace
 
 Literatura a zdroje ke kurzu Práva dítěte ve vzdělávání (PhDr. Helena Hejlová, PhD.)

Povinná literatura:

Úmluva o právech dítěte.

Doporučená literatura:

DUNOVSKÝ, J. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.Praha: Grada, 1995.

HEJLOVÁ, H. Vliv konceptu práv dítěte na pozici dítěte ve vzdělávání. In Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2004.

HEJLOVÁ,H. Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele. Praha: PedF UK, 2010.

HEJLOVÁ, H., OPRAVILOVÁ, E. UHLÍŘOVÁ, J., BRAVENÁ, N. Nahlížení do světa dětí. Praha: PedF UK, 2013.

HRADEČNÁ, M., HEJLOVÁ, H., NOVOTNÁ, J.: Práce učitele s právy dítěte. Praha:SVI PedF UK, 1996.

 

Literatura a zdroje ke kurzu Využití dokumentárního filmu při výuce (Mgr. Dědičová)

https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet
Kolektiv autorů. Učíme s filmem: Metodická příručka (2022).
kolektiv autorů: Dezinformace a konspirace ve třídě: 10 tipů, jak reagovat. Metodická příručka (2021)

Doporučená literatura ke kurzu Inovativní přístupy a metody ve vzdělávání (Mgr. Blanka Zemanová)

ROSENBERG, M. B., ANTONÍNOVÁ, H.. Nenásilná komunikace v praxi. Praha: Portál, 2020, 262 stran ; 20 cm. ISBN 978-80-262-1651-3.

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace - řeč života. Praha: Portál, 2022, 240 s. ; 20 cm. ISBN 978-80-262-1785-5.

SUCHÁČEK, P. Empatie učitele – co, proč a hlavně jak. Sociální pedagogika [online]. Zlin: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, 2022, 10 (1), s. 88-93.

NaZemi. Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Voda jako důvod k odchodu. 2016. Dostupné na: https://docplayer.cz/105603461-Global-storyline-jak-vtahnout-deti-do-deje-sveta-voda-duvod-k-odchodu.html

Felcmanová, A. PERSONA DOLLS - PANENKY S OSOBNOSTÍ: JAK ROZVÍJET PROSOCIÁLNÍ POSTOJE DĚTÍ. Člověk v tísni. 

https://www.nenasilnypodcast.cz/

https://www.vostova.cz/environmentalni-zal/ 

 

 

Last update: Zemanová Blanka, Mgr. (12.09.2022)
Syllabus -

The Pedagogical Portfolio

Different possibilities of knowledge and knowledge production

Correlating learning to be a teacher and content related to learning processes

Correlating theory with practice

Peer-assessment, self-assessment and pupil assessments

Analyses and reflection of selected essays and school tasks

Defence of Portfolio

Last update: Bačová Veronika, Mgr., Ph.D. (20.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k zápočtu  Práva dítěte ve vzdělávání

1) aktivní účast na seminářích včetně přípravy na ni

2) průběžné zpracování dílčích úkolů
3) zpracování a obhájení zápočtové práce  - příprava učebních zadání pro žáky k tématu práva dítěte

 

Požadavky k zápočtu Využití dokumentárního filmu při výuce

 Studenti budou hodnoceni na základě aktivní účasti na seminářích včetně prezentace jejich přípravy na práci s filmem ve výuce. Povolená je jedna absence. Pokud se student ze zdravotních důvodů či z důvodu souvislé pedagogické praxe v rámci studia nemůže zúčastnit dvou setkání, zpracuje seminární práci zadanou individuálně vyučující předmětu.

Požadavky k zápočtu Inovativní přístupy a metody ve vzdělávání

1) Aktivní účast na seminářích a příprava na ně. Povolená je jedna absence. Pokud se student ze zdravotních důvodů či z důvodu souvislé pedagogické praxe v rámci studia nemůže zúčastnit dvou setkání, zpracuje individuální práci zadanou vyučující předmětu.

2) Příprava a prezentace zápočtové práce.

 

 

 

Last update: Zemanová Blanka, Mgr. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html