SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General and physical chemistry exercises - MC260C65
Title: Cvičení z obecné a fyzikální chemie
Czech title: Cvičení z obecné a fyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Co-requisite : MC260P65
Annotation -
Basic course of General and Physical chemistry focused on base of thermodynamics, electrochemistry and chemical kinetics - exercises - deeper explanation of the theory, practical examples, solving of problems.
Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky pro získání zápočtu:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (28.01.2020)
Syllabus -

 

The exercise schedule correlates with the topics presented in MC260P65.

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (28.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html