SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General and Physical Chemistry - MC260P65
Title: Obecná a fyzikální chemie
Czech title: Obecná a fyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vosáhlová
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Is co-requisite for: MC260C65
Is incompatible with: MC260P02C, MC260P01C
In complex pre-requisite: MC260C45N, MC260C46, MC260C47
Annotation -
Basic course of General and Physical chemistry focused on base of thermodynamics, electrochemistry and chemical kinetics. Lectures are accompanied by exercises.
Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

LS 23/24: 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 30 bodů (body za aktivni účast na cvičení + body z testu). Za aktivní účast na každém cvičení získá student 1 bod (student je povinnen se zapsat na prezenční listinu). Řádný termín zápočtového testu je rozdělen na dva dílčí testy (po max. 15 b.) psané v semestru. Nezíská-li student celkem 30 bodů (body za aktivní účast + body z testu), má dva opravné pokusy na opravný souhrnný zápočtový test (max. 30 b.).  (Body získané za aktivní účast na cvičení studentovi zůstavají i pro případné opravné pokusy).  

 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (06.02.2024)
Syllabus -

Sylabus of Lectures:  General terms, Structure and properties - gases. The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity) + Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law). The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, activity). Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium). Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition). Electrochemistry - Strong electrolytes (activity coefficient, the solubility product. Electrochemistry - Weak electrolytes (acid-base equilibria, buffers, acid-base titration and indicators, ampholytes). Electrochemistry - Transport of ions in electric field (conductivity, mobility). Electrochemistry - Galvanic cells and electrodes (Nernst equation, varieties of electrodes, potentiometry). Polarisation of electrodes and polarography. Chemical kinetics - Rate law of elementary and simultaneous (parallel, opposite, consecutive) reactions. Rate of reaction theories (Arrhenius theory). Base of catalysis .

 

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (25.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html