Practical Course in Physical Chemistry (b) - MC260C46
Title: Praktikum z fyzikální chemie (b)
Czech title: Praktikum z fyzikální chemie (b)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260C47
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Denisa Folprechtová, Ph.D.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Mgr. Jan Kožíšek
Michal Mazur, Ph.D.
Mgr. Soňa Mesíková
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vosáhlová
Pre-requisite : {MC260P65 or both PCH(b): MC260P01M + MC260P02M}
Is incompatible with: MC260C47
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Principles of fundamental phenomena are demonstrated in six exercises. The students learn the experimental methods for determination of important physico-chemical constants and characteristics. Required data are obtained by means of chemical analysis (extraction, titration) and by common instrumental methods (UV-VIS spectrophotometry, potentiometry, conductometry). Emphasis is given on all individual steps of the experiments - measurement, data collection, their appropriate evaluation and interpretation of results.
Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (16.09.2021)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky - test na 60%.

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám. (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 21 bodů ze závěrečného testu (max. 35 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

 

Další nformace na: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/vcelakov/vyuka-1

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.06.2023)
Syllabus -

LIST OF EXERCISES

 

Partition equilibrium:

study of the system: benzoic acid-water-toluene.

 

Buffer capacity:

determination of buffer capacities of acetic buffers at various compositions.

 

Conductivity:

determination of the acidity constant of various weak acids using the Ostwald's dilution law.

 

Dissociation constant:

spectrophotometric determination of p-nitrophenol acidity constant from the dependency of the degree of ionization on pH.

 

Activation energy:

estimation of the activation energy of decomposition of colored complex from rate constants obtained at various temperatures by spectrophotometric measurements.

 

Reaction order:

determination of reaction orders of reactants using the initial rate method.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (06.06.2019)
Entry requirements -

The condition for entering the laboratoty course is passing the entrance test at 60% .

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.08.2022)