SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Chemistry I (b) - MC260P01M
Title: Fyzikální chemie I (b)
Czech title: Fyzikální chemie I (b)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Incompatibility : {obě Fyzikální chemie A}
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MC260P54, MC280P58, MC260P119, MC280P82, MC260P33, MC260P139}, {At least one of the following subjects: MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054}
Is co-requisite for: MC260C01M, MC260P02M
Is pre-requisite for: MC260C45M
In complex pre-requisite: MC260C45N, MC260C46, MC260C47
Annotation -
Subject Physical chemistry is divided into two courses (MC260P01M and MC260P02M). The first course is aimed at the thermodynamics. It does not deal with structure of atoms and molecules, interaction of matter and radiation and state properties of substances. These topics are involved in other courses (general and inorganic chemistry). Statistical thermodynamics is also omitted.

Lectures are accompanied by exercises.
Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet:

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou dílčích zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

Zkouška:
Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body, pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Výsledné hodnocení zkoušky závisí na výsledku testu i ústní části.  Má-li student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (03.07.2024)
Syllabus -

THERMODYNAMICS

The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity). Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law). The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). The third law (Nernst heat theorem, third-law entropies). Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, fugacity, activity). The thermodynamics of mixing (state mixing functions). Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium). Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition).

Last update: ZUSKOVA (19.06.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html