SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biochemistry II - MB150P04B
Title: Biochemie II
Czech title: Biochemie II
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Co-requisite : MB150P04A
Incompatibility : MB150P04
Is incompatible with: MB150P34U, MB150P34
In complex pre-requisite: MB140P33
Is complex co-requisite for: MB150C04
Annotation - Czech
Přednáška poskytuje přehled o základních typech biomolekul a hlavních segmentech buněčného metabolismu se zřetelem na energetiku heterotrofní buňky. Přednáška je zamýšlena pro studenty 2. a vyšších semestrů bakalářského studia biologie a je doporučována zejména všem těm, kteří zamýšlejí studovat "experimentální" biologické obory (vědy o životě, Life Sciences). První část má za cíl představit jednotlivé skupiny biologicky důležitých molekul, jejichž znalost je potřebná pro studium buněčného metabolismu. Druhá část je zaměřena na proteinové struktury a jejich funkce s důrazem na enzymologii. Ve třetí části jsou představeny klíčové dráhy katabolismu a anabolismu buňky s důrazem na buňku živočišnou. Metabolismus je probírán zároveň se svými regulačními obvody. Přednáška navazuje na informace, získané v Biologii buňky, které dále rozvíjí. Absolutorium přednášky je předpokladem pro podrobnější studium metabolismu - zejména rostlin (Fyziologie rostlin, Vybrané kapitoly z biochemie rostlin), parazitických organismů (Biochemie parazitů) a mikroorganismů (Fyziologie bakterií, Mikrobiologie). Vděčnou oblastí studia je i srovnávací biochemie - jak živočichů, tak dalších říší, která nabízí i řadu příležitostí k pokračování na diplomových projektech na většině kateder. Doporučuje se absolvovat jako prerekvizity přednášku z obecné chemie/ základů fyzikální chemie a z organické chemie. Absolvování zkoušky bez těchto základů vyžaduje delší čas na přípravu. Informace o přednášce a studijní pomůcky je možno nalézt na stránce "Biochemie pro biology - Virtuální studovna biochemie", kde je také seznam literatury.
Last update: Půta František, doc. RNDr., CSc. (16.09.2014)
Literature - Czech

Murray M.K. et al., Harperova ilustrovaná biochemie, Galén, ISBN: 978-80-7262-907-7, 2012

Voet D., Principles of Biochemistry, John Wiley & Sons Inc, ISBN13 (EAN): 9781119451662, 2018

Voet D., Voet J.G., Pratt, Ch.W., Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level 5th Edition, John Wiley & Sons Inc, ISBN-10: 1118918401, 2016

Nelson D., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, W. H. Freeman; 7th ed. edition, ISBN-10: 9781464126116, 2017

Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L.,  Gatto G.J., Biochemistry, WH Freeman; 9th ed., ISBN-10: 1319114652, 2019

Mathews K.Ch., Biochemistry,  Pearson; 4th Revised ed. Edition, ISBN-10: 0138004641, 2012

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, Lippincott Williams and Wilkins; 7th International edition, ISBN-10: 149636354X, 2017

Vodrážka Z., Biochemie, Academia, 2.opr. vydání, ISBN: 978-80-200-0600-4, 2007

Zapsaní studenti mají možnost využívat materiály na stránkách studovny v rámci Moodle (dl2.cuni.cz).

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (05.04.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška má formu písemného testu v 1. a 1. opravném termínu. Pro 2. opravný termín a při termínech po druhém zápisu předmětu je forma ústní.

Písemný test se skládá z 30 otázek, které testují znalosti v rozsahu syllabu přednášky. Otázky jsou typu a) výběru jedné správné odpovědi ze čtyř možností a b) "multiple choice" - výběru správných odpovědí, které mohou být v libovolném počtu (0 až 4).

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Syllabus - Czech

GLUKONEOGENEZE A DALŠÍ METABOLICKÉ DRÁHY SACHARIDŮ
Glukoneogeneze, Coriho cyklus, Glyoxylátová dráha, Biosyntéza oligosacharidů a glykoproteinů, Pentosafosfátová dráha

KOMPLEX PYRUVÁTDEHYDROGENASY, katalýza a regulace
CITRÁTOVÝ CYKLUS
Historie objevu, Metabolické zdroje acetylkoenzymu A, Enzymy citrátového cyklu, Regulace citrátového cyklu, Amfibolická povaha citrátového cyklu

TRANSPORT ELEKTRONŮ A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE
Mitochondrie, Transport elektronů, Struktura a funkce komplexů I až IV, Oxidativní fosforylace, fotosyntéza, fotofosforylace a fotorespirace
Struktura a funkce FoF1-ATPasy, Regulace tvorby ATP

LIPIDY A MEMBRÁNY
Mastné kyseliny a lipidy, Biomembrány, Lipoproteiny
METABOLISMUS LIPIDŮ první část
Trávení lipidů, absorpce a transport, Oxidace mastných kyselin, Ketonové látky

METABOLISMUS LIPIDŮ druhá část
Biosyntéza mastných kyselin, Regulace metabolismu mastných kyselin, Metabolismus cholesterolu, Metabolismus arachidonátu, Metabolismus fosfolipidů a glykolipidů

METABOLISMUS AMINOKYSELIN
Deaminace aminokyselin, Močovinový cyklus a jeho regulace, Metabolická degradace jednotlivých aminokyselin, Aminokyseliny v roli biosyntetických prekursorů, Biosyntéza aminokyselin

METABOLISMUS NUKLEOTIDŮ
Chemická struktura nukleotidů, nukleosidů a bází, Syntéza purinových nukleotidů, Regulace biosyntézy purinových nukleotidů, Znovuvyužití purinů, Syntéza pyrimidinových ribonukleotidů, Regulace biosyntézy pyrimidinových nukleotidů, Tvorba deoxyribonukleotidů, Katabolismus purinů, Katabolismus pyrimidinů, HGPRT a selekce hybridomů

průběžně
INTEGRACE METABOLISMU A ORGÁNOVÉ SPECIALIZACE
Strategie energetického metabolismu, Orgánové specializace, Metabolické adaptace, hladovění, cukrovka.

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (30.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html