SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular Anthropology - MB110P83
Title: Molekulární antropologie
Czech title: Molekulární antropologie
Guaranteed by: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: První přednáška proběhne 6.10. 2023
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Is interchangeable with: MB110P46
In complex pre-requisite: MB110P99
Annotation - Czech
Jednosemestrální přednáška v několika kurzech postupně přiblíží posluchačům fenomén diverzity lidského genomu (mutace a nestabilita lidské DNA), dotkne se inter- a intrapopulační variability, diskutována bude genetika v souvislosti s významem identity a zpochybněním termínu rasa. Řešena bude variabilita komplexních znaků, aplikace (epi)genetických přístupů v současné forenzní genetice a zmíněn bude význam prediktivní genetiky. Dotkneme se vztahu lidského genomu a evoluce v kontextu evoluční medicíny a představíme také další specializovaná odvětví genetiky člověka – imunogenetiku, cytogenetiku, onkogenetiku a epigenetiku.
Last update: Dupejová Lenka, Mgr. (05.03.2019)
Literature - Czech

Thompson & Thompson: Klinická genetika. Nussbaum, McInnes, Willard. Vydavatelství Triton, 6. vydání (2004)

Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing (2005)

výběr z: Stanislav Rosypal a kol.: Úvod do molekulární biologie I.-IV. díl + Dodatek. Vydavatelství S. Rosypal, Brno (2006)

Jobling MA, Hurles ME, Tyler-Smith C: Human evolutionary Genetics. Origins, Peoples & Diseases. Garland Publishing (2004)

Gluckman P, Beedle A, Hanson M: Principles of evolutionary medicine. Oxford Biology (2009)

Strachan, Goodship, Chinnery: Genetics and genomics in medicine. Garland Science (2015)

odborné články dle akutálního doporučení z přednášek

Last update: Dupejová Lenka, Mgr. (05.03.2019)
Requirements to the exam - Czech

Pro získání zápočtu je nutné absolvování praktického cvičení. Bez zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce. Praktické cvičení (termín, forma) se uskuteční v závislosti na vývoji epidemiologické situace s COVID-19 - informace budou průběžně aktualizovány.

Zkoušení probíhá ústně. Studenti mají k dispozici prezentace z přednášek a doporučenou literaturu. Nedovolí-li protiepidemiol. opatření přítomnost studentů na fakultě, proběhne zkoušení v aplikaci Zoom. Podmínkou absolvování zkoušky ve virtuálním prostředí je kvalitní internetové připojení, tedy přenos zvuku i obrazu, aby bylo jasně zkoušeného vidět a slyšet.

Last update: Daňková Pavlína, RNDr., Ph.D. (14.01.2021)
Syllabus - Czech

1) Lidský genom (HUGO. Diverzita lidského genomu. Mikrobiom člověka) (6.10.)

2) Evoluční dědictví a choroby - principy evoluční medicíny (13.10.)

3) Ekogenetika a ekogenomika (20.10.)

4) Epigenetické mechanismy v ontogenezi, zdraví a nemoci. Exposomy (27.10.)

5) Základy cytogenetiky člověka (3.11.)

6) Úvod do klinické onkogenetiky (10.11.)

17.11. státní svátek

7) Úvod do lidské imunogenetiky (24.11.) 

8) Prevence genetických onemocnění. DNA skríninky (RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.) (ST 29.11. v 11:30 hod. v B2!!!) --> bude nahrazeno formou samostudia, k dispozici bude prezentace a průvodní slovo ke slidům

9) Evoluční aspekty diverzity a adaptability lidského genomu; genetické doklady lidské evoluce (Mgr. Martina Čížková, Ph.D., 1.12.)

10) Praktické cvičení 8.12. (cvičení má 2 povinné části: 10:40-12:10 hod. a 14 hod. - cca 17:30 hod.)

11)  Principy forenzní genetiky (Mgr. Halina Šimková) (15.12.)

Last update: Daňková Pavlína, RNDr., Ph.D. (01.12.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html