Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství (867)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Kód varianty (CID): 7762
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
ne
120
...

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ošetřovatelství a porodní asistentství (0913)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
1
16 (v hodinách celkem)
1 dvoudenní soustředění
Pátek - Sobota
28.01.2022
29.01.2022
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Ing. Markéta Sovičová
marketa.sovicova@lf3.cuni.cz
267102192
15.11.2021
24.01.2022
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 28. 1. 2022 v 8,30 hod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK