Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Přijímací řízení

  Programy/Obory

  Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu či o výši poplatků, i konkrétní termíny konání Dnů otevřených dveří jednotlivých fakult.

  Studijní programy uskutečňované Univerzitou Karlovou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Carolina nebo na kontaktní osobu pro studenty se speciálními potřebami příslušné fakulty.

  Programy CŽV

  Tlačítkem Programy CŽV je možné vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravených jednotlivými fakultami, ale i dalšími součástmi UK. Nabídka zahrnuje krátko- i dlouhodobé programy (např. také přípravné programy ke studiu na UK). Programy CŽV se dělí se na dvě základní kategorie: zájmové a orientované na výkon povolání.

  Založení nové přihlášky

  Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky.
  Před podáním elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení.
  Registraci uchazeče o studium lze také provést prostřednictvím tlačítka "Přihlásit", které je umístěno vpravo nahoře.

  Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu.

  Kompletní podmínky přijímacího řízení UK pro rok 2024/2025 naleznete zde