PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NJSF006 Praktikum jaderné a částicové fyziky letní letní s.:0/4, KZ [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF008 Biologické účinky ionizujícího záření letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF024 Jaderné analytické metody zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF025 Elektronika pro jaderné fyziky letní letní s.:2/1, KZ [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF026 Experimentální metody jaderné fyziky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF030 Kvantová teorie pole při konečné teplotě letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF031 Klasický a kvantový chaos letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF036 Použití počítačů ve fyzice letní letní s.:0/2, KZ [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF037 Mikroskopická teorie jádra letní letní s.:4/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF041 Experimentální a aplikovaná jaderná fyzika zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF043 Matematické metody kvantové teorie I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF044 Matematické metody kvantové teorie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF047 Vybrané partie z teorie superstrun letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF056 Problém mnoha těles ve struktuře jádra zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF057 Od hledání půvabu za standardní model letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF058 Jaderné reakce s těžkými ionty zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF059 Kvantová fyzika pro nefyziky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ano ne ne
detail NJSF060 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF061 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF064 Fyzika atomového jádra zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF067 Metody sběru dat v částicové a jaderné fyzice zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF068 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF069 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF070 Detektory a urychlovače částic zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF071 Úvod do supersymetrie zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF072 Elektroslabé interakce II zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF073 Experimentální prověrka standardního modelu letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF075 Detektory pro fyziku vysokých energií zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF077 Praktická fyzika vysokých energií zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF079 Kvantová teorie pole III zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF080 Pravděpodobnost a stochastické procesy ve fyzice částic zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF081 Software a zpracování dat ve fyzice částic I zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF082 Vybrané partie teorie kvantovaných polí I zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF083 Vybrané partie teorie kvantovaných polí II letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF084 Chirální symetrie silných interakcí letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF085 Základy teorie elektroslabých interakcí letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF086 Kvarky, partony a kvantová chromodynamika letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF091 Seminář částicové a jaderné fyziky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF092 Seminář částicové a jaderné fyziky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF094 Kvantová mechanika I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF095 Kvantová mechanika II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF100 Vybrané partie z teorie pole zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF101 Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF102 Jaderná astrofyzika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF103 Experimentální metody jaderné a částicové fyziky letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF105 Fyzika elementárních částic zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF107 Statistická jaderná fyzika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF109 Software a zpracování dat ve fyzice částic II letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF110 Seminář fyzikální olympiády I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF111 Seminář fyzikální olympiády II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF112 Jaderné procesy ve vesmíru zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF113 Statistické aspekty jaderné fyziky zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF114 Kvantové teorie pole - elektrodynamika letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF115 Urychlovače částic zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF118 Aplikace jaderné fyziky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF122 Pokročilé partie teorie kvantovaných polí I zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF123 Pokročilé partie teorie kvantovaných polí II letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF124 Úvod do teorie efektivních lagrangiánů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF125 Seminář teoretické částicové fyziky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF126 Seminář teoretické částicové fyziky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF127 Úvod do fyziky relativistických jaderných srážek zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF128 Extrémní stavy hmoty zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF129 Pokročilé koncepty symetrie letní letní s.:2/2, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF130 Kosmické záření letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF131 Difrakce v částicové fyzice zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF132 Teorie nanoskopických systémů I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF133 Teorie nanoskopických systémů II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF134 Částice a pole I zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF136 Částice a pole II letní letní s.:2/2, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF137 Kalibrační teorie letní letní s.:2/2, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF138 Neuronové sítě v částicové fyzice zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF139 Částicová fyzika za standardním modelem I zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF140 Částicová fyzika za standardním modelem II letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF141 Zpracování experimentálních dat letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF142 Teorie grup a algeber v částicové fyzice letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF143 Statistické metody ve fyzice vysokých energií zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF145 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF146 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF147 Scattering methods for nuclear and condensed matter research letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF148 Proseminář z jaderné a částicové fyziky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF150 Praktikum jaderné a částicové fyziky letní letní s.:0/4, KZ [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF151 Seminář částicové a jaderné fyziky V zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF152 Seminář částicové a jaderné fyziky VI letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF155 Seminář teoretické částicové fyziky III zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF156 Seminář teoretické částicové fyziky IV letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF157 Fyzika máločásticových jaderných systémů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF158 Úvod do počítačové jaderné fyziky zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF159 Fyzika urychlovačů částic zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF160 Moderní metody v teorii rozptylových amplitud zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF161 Exact Results in Supersymmetry letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF162 Algoritmy strojového učení a jejich použití ve fyzice vysokých energií letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF163 Úvod do teorie superstrun letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF179 Kvantová teorie – vybraná témata letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF191 Seminář částicové a jaderné fyziky III zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF192 Seminář částicové a jaderné fyziky IV letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF193 Kolektivní dynamika mnohočásticových systémů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF194 Aktuální problémy jaderné fyziky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF195 Silná interakce při vysokých energiích zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF196 Mikroskopická teorie jádra II zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
detail NJSF197 Renormalizace v kvantové teorii pole zimní zimní s.:3/1, Zk [HT] 32-UCJF 11320 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK