PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NAFY001 Mechanika a kontinuum zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY002 Elektřina a magnetismus letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY003 Úvod do praktické fyziky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY008 Práce s počítačem a programování zimní zimní s.:2/1, KZ [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY009 Termodynamika a statistická fyzika letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY010 Optika zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY011 Atomová a jaderná fyzika letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY018 Chemie pro fyziky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY020 Numerické metody řešení fyzikálních problémů zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY021 Experimentální metody fyziky materiálů I zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY024 Úvod do fyziky materiálů II zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY025 Základy elektroniky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY032 Fyzika živých organismů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY037 Radiobiologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY040 Základy fyziologie člověka letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY084 Experimentální metody fyziky materiálů I zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY100 Fyzika polovodičů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY101 Fyzikální metody a technika v biomedicíně I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY102 Chemie pro fyziky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NAFY103 Základy elektroniky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NBCM083 Vybrané partie z kvantové teorie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL006 Řešení výpočetně náročných úloh ve fyzice zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL010 Kvantová teorie I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL011 Výpočtová fyzika a návrh materiálů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL012 Struktura látek a difrakce záření letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL013 Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL014 Dielektrické vlastnosti pevných látek zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL019 Simulation and fitting of X-ray scattering experiments using matrix-based language oba 2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL026 Teorie pevných látek zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL027 Current problems and research in Condensed Matter Physics oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL028 Principles of Physics I – General Physics and Classical Mechanics zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL029 Rentgenové difrakční studium reálné struktury PL zimní zimní s.:1/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL030 Rtg metody studia struktury a mikrostruktury materiálů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL037 Seminář strukturní analýzy oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL038 Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL039 Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL040 Aplikovaná strukturní analýza letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL041 Pokročilé zpracování dat pro moderní HPC zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL061 Strojové učení ve fyzice zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL062 Seminář teorie kondenzovaného stavu oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL063 Pokročilá kvantová teorie s aplikacemi ve fyzice kondenzovaných látek letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL064 Principles of Physics II – Electromagnetism and Optics letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL065 Personal development II zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL066 Pokročilé metody a aktuální témata ze strukturní analýzy zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL072 Systémy s korelovanými f-elektrony zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL073 Využití rozptylu neutronů v materiálovém výzkumu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL075 Magnetismus v intermetalických systémech letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL076 Metody studia interakcí v magnetických systémech letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL077 Methods for the study of solid-state materials and surfaces oba 2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL082 Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL085 Elektronová teorie pevných látek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL086 Experimentální metody fyziky kondenzovaného stavu zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL087 Seminář řešení fyzikálních problémů letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL088 Metody statistické fyziky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL106 Struktura povrchů a tenkých vrstev zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL107 Základy krystalografie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL118 Seminář z magnetismu oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL122 Magnetické vlastnosti pevných látek zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL124 Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL127 Experimental methods for investigating spin-glasses and short-range magnetically ordered systems zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL141 Kvantová teorie II oba 2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL143 Fyzika pevných látek I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL144 Struktura látek a strukturní analýza zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL145 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL146 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL147 Fyzika pevných látek II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL148 Základy krystalografie letní letní s.:1/1, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL149 Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL150 Nanomaterials II oba 2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL151 Experimentální cvičení FPL letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL152 Seminar III zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL153 Interakce v magnetických látkách zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL154 Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL155 Experimentální studium reálné struktury pevných látek zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL156 Fyzika ve vysokých tlacích zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL157 Fyzika ve vysokých magnetických polích zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL158 Magnetické struktury zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL159 Moderní materiály s aplikačním potenciálem letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL163 Fyzika magnetických materiálů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL181 Fyzika pevných látek letní letní s.:2/1, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL187 Seminář - Nanomateriály: Fyzika, technologie, využití I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL188 Seminář - Nanomateriály: Fyzika, technologie, využití II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL191 Seminář teorie kondenzovaného stavu II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL213 Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL240 Geometrically frustrated materials oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL241 Introduction to quantum information theory zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL242 Automatizace ve fyzice zimní zimní s.:1/2, KZ [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL243 Proseminář fyziky geometricky frustrovaných systémů oba 0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL244 High performance computing ve fyzice zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL250 Výpočetní fyzika kondenzovaných látek letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL251 Pokročilé rentgenografické rozptylové metody pro výzkum nanomateriálů oba 2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL252 Úvod do krystalografie a strukturní analýzy zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL300 Molecular magnetism zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL301 Bachelor's Project I - Physics zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL500 Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM) letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL505 Úvod do fyziky měkkých materiálů letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL550 Tepelná kapacita pevných látek zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL551 Korelace v mnohoelektronových systémech letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL801 Oborový seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL802 Oborový seminář II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL803 Neutronova spektroskopie ve fyzice kondenzovanych latek zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL804 Bachelor's Project II - Physics letní letní s.:0/12, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NFPL806 Seminář ze strojového učení ve fyzice letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NCHF071 Aplikovaná matematika I zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NCHF072 Aplikovaná matematika II letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NCHF073 Aplikovaná matematika III zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NCHF074 Aplikovaná matematika IV letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NMAF071 Aplikovaná matematika I zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NMAF072 Aplikovaná matematika II letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NMAF073 Aplikovaná matematika III zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NMAF074 Aplikovaná matematika IV letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NPRF020 Úvod do programování v prostředí MATLAB, Octave a Scilab letní letní s.:1/2, KZ [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
detail NPRF034 PC z hlediska uživatele - fyzika zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 32-KFKL 11320 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK