PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NAFY017 Úvod do kvantové teorie oba 2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NAFY027 Základy moderní optiky a fotoniky zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NAFY029 Experimentální metody pro optoelektroniku letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NAFY030 Základy optické spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NAFY078 Fotovoltaika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NAFY080 Příprava biologických vzorků letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM026 Experimentální technika v molekulární spektroskopii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM027 Symetrie molekul zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM031 Teoretické základy molekulární spektroskopie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM033 Fyzikální základy fotosyntézy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM039 Kvantová teorie molekul zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM044 Seminář optické spektroskopie vysokého rozlišení oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM046 Teoretický seminář chemické fyziky oba 0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM051 Metody molekulové dynamiky a Monte Carlo zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM055 Molekulární simulace při řešení struktur materiálů oba 2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM057 Chemická fyzika a termodynamika recyklace odpadních materiálů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM086 Molekulární spektroskopie I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM087 Molekulární spektroskopie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM088 Biofyzika fotosyntézy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM089 Aplikovaná chemická fyzika letní letní s.:2/2, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM098 Rentgenová a elektronová strukturní analýza biomolekul a makromolekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM099 Praktická cvičení z kvantové teorie molekul I letní letní s.:0/3, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM100 Výpočetní experimenty v teorii molekul I letní letní s.:0/3, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM101 Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM102 Základy klasické radiometrie a fotometrie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM103 Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky II letní letní s.:0/5, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM105 Chemie pro fyziky I - Anorganická chemie zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM106 Chemie pro fyziky II - Analytická chemie letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM107 Praktikum z chemie letní letní s.:0/3, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM108 Seminář chemické fyziky a optiky oba 0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM110 Kvantová teorie I zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM111 Kvantová teorie II letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM115 Vědecká fotografie a příbuzné zobrazovací techniky zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM116 Praktická cvičení z kvantové teorie molekul II zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM120 Seminář vědecké fotografie oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM121 Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu I letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM122 Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu II zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM124 Nové materiály v moderních chemických aplikacích oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM125 Výpočetní experimenty v teorii molekul II letní letní s.:0/4, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM127 Biofyzikální metody studia fotosyntézy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM128 Pokročilé metody molekulární spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM129 Experimentální technika v optické spektroskopii a radiometrii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM130 Seminář optické spektroskopie letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM131 Pokročilé metody molekulové dynamiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM134 Kvantová teorie rezonancí letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM136 Praktické metody moderní chemické fyziky a senzorické analýzy kondenzovaných soustav oba 0/4, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM137 Kvantové počítače a algoritmy zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM141 Teorie a výpočty spektroskopických vlastností molekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM147 Interakce proteinů a membrán - úvod do soft matter zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM149 Nanotechnologie v biologii oba 2/0, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM150 Fyzikální pozorování nanoobjektů oba 2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM153 Kvantová elektrodynamika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM154 Kvantová elektrodynamika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM155 Metody teorie pole v teorii mnoha částic zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM158 Praktické aspekty zpracování experimentálních dat zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM159 Úvod do počítačového řízení experimentu letní letní s.:1/2, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM161 Seminář chemické fyziky a optiky I zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM162 Seminář chemické fyziky a optiky II letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM163 Seminář chemické fyziky a optiky III zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM164 Seminář chemické fyziky a optiky IV letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM166 Diagramatické metody v teorii mnoha částic zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM169 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě I. Organizace a popis systémů letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM170 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě II. Informace a náhoda letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM171 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě III. Počítačové modelování a simulace systémů letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM172 Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie oba 1/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM173 Ab-initio metody pro periodické systémy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM174 Variační metody letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM176 Seminář z biofyziky a chemické fyziky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM177 Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky I zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM180 Teoretický seminář biofyziky a chemické fyziky zimní zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM182 Základy kvantové teorie pro experimentální fyziky v doktorském studiu letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM183 Obecná chemie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM184 Asymptotické metody ve fyzice zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM239 Řešené problémy ve fyzice atomů a molekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM240 Spektra a struktura molekul letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM241 Principles of Physics III - Quantum Mechanics zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM242 Kapitoly z algebry pro fyziky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM344 Seminář optické spektroskopie vysokého rozlišení (PV) oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NBCM345 Metody tenzorových sítí a DMRG v kvantové chemii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE004 Fyzika III - pro PřF letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE008 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE009 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE010 Fyzika pro chemiky IIIb letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE016 Fyzika v biologii oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky oba 4/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE019 Spektrometrické metody letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE020 Speciální spektrometrické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE021 Cvičení z fyziky oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE022 Cvičení z kvantové mechaniky pro chemiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NFOE024 Další cvičení z fyziky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOFY054 Proseminář z kvantové mechaniky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOFY074 Matematika pro kvantovku letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE021 Vlnová optika letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE025 Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE026 Ultrakrátké laserové pulzy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE027 Základy kvantové a nelineární optiky I zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE028 Základy kvantové a nelineární optiky II letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE029 Mikrodutiny zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE033 Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE034 Teorie laseru zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE035 Luminiscenční spektroskopie polovodičů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE037 Vláknové optické senzory a jejich použití zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE046 Speciální praktikum pro OOE I zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE047 Integrovaná optika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE048 Základy konstrukce a výroby optických prvků zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE049 Holografie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE052 Optika a fotonika I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE053 Fotonika I zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE060 Kvantová statistika optických polí zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE061 Nelineární optika polovodičových nanostruktur zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE063 Optika a fotonika II zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE068 Dynamické vlastnosti laseru zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE069 Laserová spektroskopie polovodičových nanokrystalů zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE070 Optika nanomateriálů a nanostruktur letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE071 Magnetooptika zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE072 Teorie prostorových symetrií pro optiku letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE073 Moderní mikroskopie oba 2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE074 Teorie magnetooptiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE100 Doktorský seminář kvantové optiky a optoelektroniky oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE101 Kvantová a nelineární optika I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE102 Kvantová a nelineární optika II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE103 Teorie koherence zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE113 Laserová metrologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE115 Konstrukce a výroba optických prvků letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE116 Základy fotoniky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE117 Luminiscenční spektroskopie polovodičů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE120 Optická spektroskopie ve spintronice letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE121 Metody laserové spektroskopie v polovodičové spintronice oba 2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE124 Fotonické struktury a elektromagnetické metamateriály zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE125 Spektroskopie v terahertzové spektrální oblasti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE126 Seminář femtosekundové laserové spektroskopie oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE130 Rentgenové lasery a rentgenová optika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE138 Doktorský seminář femtosekundové laserové spektroskopie oba 0/2, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE139 Advanced optics zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
detail NOOE300 Seminář Katedry chemické fyziky a optiky letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-KCHFO 11320 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK