PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NAFY026 Optické vlastnosti látek letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NAFY031 Nové materiály a technologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NAFY038 Experimentální cvičení z přístrojové techniky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NAFY039 Biochemie letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NAFY079 Principy a vlastnosti polovodičových součástek oba 2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM004 Transformace a přenos energie v biosystémech zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM008 Molekulární a buněčná biologie pro biofyziky zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM010 Bioorganická chemie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM011 Separační metody letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM012 Biochemie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM014 Struktura, dynamika a funkce biologických membrán zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM017 Vibrační spektroskopie v biofyzice letní letní s.:0/6, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM018 Turnusová praktika z biochemie oba 0/3, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM022 Optika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM023 Význam a funkce kovových iontů v biologických systémech zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM024 Biologie kvasinek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM036 Stanovení a popis molekulových struktur zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM041 Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM042 Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM067 Kvantová optika I zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM093 Kvantová optika II letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM094 Úvod do problémů současné biofyziky letní letní s.:0/2, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM095 Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I zimní zimní s.:0/5, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM096 Elektronový transport v kvantových systémech letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM097 Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM113 Metody optické spektroskopie v biofyzice zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM114 Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM135 Interakce biologických makromolekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM151 Seminář z biofyziky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM152 Seminář z biofyziky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM156 Chiroptická spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM160 Klasická a kvantová statistická fyzika molekulárních systémů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM165 Teoretické základy molekulární spektroskopie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM175 Seminář z biofyziky a chemické fyziky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM178 Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM179 Pokročilé metody optické spektroskopie letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM181 Molekulární dynamika - výpočty volné energie oba 1/2, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM186 Molekulární sondy biologických procesů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM300 Seminář pro doktorandy - struktura a spektroskopie biomolekul oba 0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM301 Seminář pro doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie oba 0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM302 Počítačové simulace biomakromolekul zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM305 Optické senzory zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM306 Jak psát a přednášet o vědě zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM307 Astrobiologie zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM308 Úvod do studia struktury proteinů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM314 Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM316 Počítačové modelování biomolekul oba 1/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM317 Pokročilá molekulární spektroskopie zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM320 Základy buněčné biologie a biochemie pro fyziky oba 2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM321 Základy počítačové fyziky I zimní zimní s.:2/2, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM322 Základy počítačové fyziky II letní letní s.:2/2, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM323 Seminář teorie otevřených kvantových systémů oba 0/1, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM324 Cvičení ze statistické fyziky molekul zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM330 Funkční biorozhraní pro biofyzikální a biosenzorové aplikace zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM346 Molekulární dynamika I letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM347 Molekulární dynamika II zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM348 Molecular Bioelectromagnetism letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NBCM351 Proseminář kvantové chemie oba 1/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NEVF067 Proseminář počítačové fyziky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL001 Teorie pevných látek letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL003 Syntetické problémy kvantové teorie letní letní s.:2/0, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL004 Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL108 Teorie kondenzovaného stavu I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL109 Teorie kondenzovaného stavu II zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NFPL182 Teorie pevných látek zimní zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NMAF035 Numerické metody zpracování experimentálních dat letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOFY036 Termodynamika a statistická fyzika zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE001 Základy optické spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE002 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE003 Optoelektronické materiály a technologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE004 Emisní spektroskopie v biofyzice letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE005 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE006 Fyzikální základy optoelektroniky-optické vlastnosti pevných látek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE007 Integrovaná a vláknová optika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE008 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE009 Optické vlastnosti pevných látek a optoelektronika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE010 Speciální seminář z optoelektroniky oba 0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE011 Optika tenkých vrstev a vrstevnatých struktur letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE012 Rozptylové metody v optické spektroskopii letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE014 Exkurze letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE015 Seminář letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE016 Speciální praktikum pro OOE II letní letní s.:0/4, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE017 Polarizované světlo a optická spektroskopie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE080 Dějiny optiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE107 Detekce a detektory záření letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE108 Polovodičová optoelektronika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE112 Optické interakce v periodických anizotropních strukturách zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE114 Nové materiály a technologie oba 2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE119 Nelineární optická spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE122 Strukturní, optická a magnetická charakterizace ultratenkých vrstev a povrchů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE123 Optika periodických struktur pro fotoniku zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE127 Nanooptika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE128 Proseminář moderní optiky oba 0/2, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE129 Numerické metody v elektromagnetismu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE131 Vláknové lasery a zesilovače zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE132 Magnetizmus v pevných látkách zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE133 Topologické vlastnosti světla a hmoty zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE134 Spektroskopie X-záření letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE135 Základní přístroje optické spektroskopie zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE136 Experimentální metody optické spektroskopie pevných látek zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE137 Numerické simulace v Matlabu: aplikace ve fyzice pevných látek a optice letní letní s.:0/3, KZ [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NOOE219 Cvičení z nelineární optické spektroskopie letní letní s.:0/1, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NPRF001 Programování ve Fortranu a zpracování dat letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NPRF005 UNIX a LINUX pro fyziky zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NPRF006 Pokročilé metody programování oba 1/1, Z [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NSCI030 Introduction to computational science zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
detail NTMF002 Pokročilá kvantová teorie zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-FUUK 11320 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK