PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrMax.počet studentů:Vyučován:Jazyk výuky:Jen pro pgs:Patří ke studentské práci typu:Garant(i)Rozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):E-KredityKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail MC230C01N Praktikum z analytické chemie letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:0/4, Z [HT] 6 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C02N Praktikum z analytické chemie zimní vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. zimní s.:0/4, Z [HT] 6 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C04 Pokročilé praktikum z analytické chemie zimní vyučován čeština ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. zimní s.:0/8, Zk [HT] 10 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C07N Praktikum z analytické chemie oba vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/4, Z [HT] 5 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C10 Moderní metody analytické chemie (geol) zimní vyučován čeština ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. zimní s.:0/2, Z [TS] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C11 Praktikum z analytické chemie zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. zimní s.:0/4, Z [HT] 6 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C13 Pokročilé praktikum z analytické chemie (kata) oba vyučován čeština ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 0/2, Z [TS] 6 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C14N Praktikum z klasických metod analýzy zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:0/2, Zk [TS] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C15 Praktikum z přístrojové analýzy letní vyučován čeština ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. letní s.:0/3, Z [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C16 Praktikum ze separačních metod oba vyučován čeština ne doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 0/2, Z [DS] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C17 Praktikum z pokročilých spektrometrických metod oba vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/4, Z [DS] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C18E Laboratory Training in Analytical Chemistry oba vyučován angličtina ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/2, Z [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C19 Praktikum z analytické chemie letní vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:0/4, Z [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C20 Laboratory Course on Gas Chromatography oba vyučován angličtina ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 0/3, Z [DS] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230C84 Praktikum z analytické chemie letní vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:0/4, Z [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP4A Diplomový projekt zimní vyučován čeština ne diplomová práce zimní s.:0/4, Z [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP4C Diplomový projekt letní vyučován čeština ne diplomová práce letní s.:0/10, Z [HT] 10 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP5A Diplomový projekt zimní vyučován čeština ne diplomová práce zimní s.:0/20, Z [HT] 25 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP5B Diplomový projekt letní vyučován čeština ne diplomová práce letní s.:0/24, Z [HT] 30 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP5C Diplomový projekt zimní vyučován čeština ne diplomová práce zimní s.:0/20, Z [HT] 24 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP5D Diplomový projekt letní vyučován čeština ne diplomová práce letní s.:0/24, Z [HT] 27 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230DP64 Diplomový projekt KATA zimní vyučován čeština ne diplomová práce zimní s.:0/17, Z [HT] 19 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P03N Elektrochemické metody letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. letní s.:3/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P04N Spektrometrické metody letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. letní s.:3/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P05N Separační metody letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:3/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P07 Teoretické základy analytické chemie zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P09 Chemometrie letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P10 Nevodná prostředí v analytické chemii letní nevyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P12 Separace optických izomerů zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:1/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P13 Metody atomové spektrometrie zimní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P16 Chemické sensory a biosensory letní vyučován čeština ne RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P19 Speciální spektrometrické metody letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P21 Principy vzorkování zimní vyučován čeština ne RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P22 Informace v analytické chemii zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:1/1, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P24 Elektromigrační metody letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P29 Analytická hmotnostní spektrometrie letní vyučován čeština ne RNDr. Martin Štícha, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P32 Toxikologie letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P35 Analytická chemie I (kata) letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:3/0, Z [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P36N Analytická chemie II (kata) zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. zimní s.:3/0, Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P37 Analytické výpočty a základy chemometrie zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P40 Analytická toxikologie zimní nevyučován čeština ne doc. Ing. Marie Balíková, CSc. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P41 Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře zimní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P44 Metodologie měření zimní vyučován čeština ne RNDr. Jan Fischer, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P50 Spektrometrické metody (kata) letní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:3/0, Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P51 Separační metody (kata) letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:3/0, Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P54 Klinická a farmaceutická analýza zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P56 Toxikokinetika letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P57 Zajištění kvality analytických výsledků letní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P59 Ekotoxikologie zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P61 Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxikologické analýze zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P62 Advances in Electroanalytical Chemistry zimní vyučován angličtina ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P63 Advances in Separation Science letní vyučován angličtina ne doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P65 Advances in Analytical Spectrometric Methods letní vyučován angličtina ne RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P67 Analytická chemie I (a) zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. zimní s.:3/2, Z [HT] 5 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P68 Analytická chemie II (a) letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 5 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P69 Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek zimní vyučován čeština ne Mgr. Pavlína Kyjaková, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P70 Hmotnostní spektrometrie v analýze biopolymerů letní vyučován čeština ne prof. doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P71 Strukturní analýza letní vyučován čeština ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P72 Pokročilé metody hmotnostní spektrometrie zimní vyučován čeština ne RNDr. Martin Štícha, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P73 Genomická analýza v klinické praxi zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P74 Pokročilé metody HPLC a GC letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P76 Generování těkavých specií prvků zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. zimní s.:1/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P77 Speciační prvková analýza letní vyučován čeština ne RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D. letní s.:1/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P79 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P80 Introduction to Electroanalytical Chemistry letní vyučován angličtina ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P81 Analytical Spectrometry zimní vyučován angličtina ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P82 Prezentace a veřejné projevy zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. zimní s.:1/1, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P83 Základy hmotnostní spektrometrie letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P85 Analytická chemie I + II (b) zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:4/2, Z+Zk [HT] 7 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P86 Biodekontaminační technologie zimní vyučován čeština ne RNDr. Petr Soudek, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P87 Kvalitativní a kvantitativní organická analýza zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. zimní s.:2/2, Zk [HT] 4 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P88 Fyzika pro KATA zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. zimní s.:2/1, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P89 Vývoj léčivého přípravku zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Petr Kozlík, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P90 Pokročilé elektrochemické metody letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230P91 Pokročilá hmotnostní spektrometrie letní vyučován čeština ne doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. letní s.:2/0, Zk [HT] 3 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S02A Seminář z analytické chemie zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:0/2, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S02B Seminář z analytické chemie letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:0/2, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S05A Seminář z analytické chemie zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:0/2, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S06 Seminář k volit. praktiku z analyt. chemie pro studenty ost. spec. zimní nevyučován čeština ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:1/0, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S35 Seminář z analytické chemie I KATA letní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:0/2, Z [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S36N Seminář z analytické chemie II KATA zimní vyučován čeština ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:0/2, Z [HT] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S62 Seminář k diplomové práci KATA zimní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:0/1, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S63 Seminář k diplomové práci KATA letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. letní s.:0/1, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230S64 Seminář k bakalářské práci KATA letní vyučován čeština ne prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. letní s.:0/1, Z [HT] 1 31-230 11310 ne ne ne
detail MC230T50 Odborná praxe zimní vyučován čeština ne zimní s.:1/0, Z [TS] 2 31-230 11310 ne ne ne
detail MPGS0131 Vědecké informace v chemii zimní vyučován čeština ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:2/0, Zk [HT] 0 31-230 11310 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK