PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrPovinnost zajišťující výuku:Rozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail RDIK0101 PTP-Teologie diakonie zimní zimní s.:12/0, Z [HS]
letní s.:8/0, Zk [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0202 PTP-Lidská práva a občanská společnost zimní zimní s.:0/10, Zk [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0301 PTP-Organizace, sebeřízení a řízení lidí v hodnotové perspektivě 1 zimní zimní s.:10/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0302 PTP-Organizace, sebeřízení a řízení lidí v hodnotové perspektivě 2 zimní zimní s.:0/10, KZ [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0701 TEP-Psychosociální krizová pomoc a spolupráce 1 letní letní s.:0/12, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0702 TEP-Psychosociální krizová pomoc a spolupráce 2 letní letní s.:0/12, KZ [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK0800 PTP-Reflektovaná mezioborová praxe zimní zimní s.:0/10, --- [HS]
letní s.:0/20, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RDIK1001 PTP-Poimenika zimní zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RDIK1205 PTPV-Křesťanské církve v ČR zimní zimní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK1501 PTP-Komunikační nástroje pro rozvoj lidí zimní zimní s.:0/12, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDIK1601 PTP-Rituály: teorie a praxe zimní zimní s.:5/5, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0101 PTP-Teologie diakonie zimní RDIK0101 zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0202 PTP-Lidská práva a občanská společnost zimní RDIK0202 zimní s.:0/2, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0301 PTP-Organizace, sebeřízení a řízení lidí v hodnotové perspektivě 1 zimní RDIK0301 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0302 PTP-Organizace, sebeřízení a řízení lidí v hodnotové perspektivě 2 zimní RDIK0302 zimní s.:0/2, KZ [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0701 PTP-Psychosociální krizová pomoc a spolupráce 1 letní RDIK0701 letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0702 PTP-Psychosociální krizová pomoc a spolupráce 2 letní RDIK0702 letní s.:0/2, KZ [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI0800 PTP-Reflektovaná mezioborová praxe zimní RDIK0800 zimní s.:0/4, --- [HT]
letní s.:0/4, Z [HT]
27-PT 11270 ne ne
detail RDI1204 PTV-Kolokvium ekumenické teologie zimní RET6036 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI1205 PTPV-Křesťanské církve v ČR zimní RETN60413 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI1501 PTP-Komunikační nástroje pro rozvoj zimní RDIK1501 zimní s.:0/2, Z [DS] 27-PT 11270 ne ne
detail RDI1601 PTP-Rituály: teorie a praxe zimní RDIK1601 zimní s.:1/1, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDP06 Dílčí doktorská zkouška (Praktická teologie) oba 0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDS06 Seminař doktorandů (Praktická teologie) oba 0/2, KZ [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RDZ06 Státní doktorská zkouška z praktické teologie oba 0/0, SZ [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETA6002 PTPV1-Practical Knowledge of Churches letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETA6012 PTP-Practical Theology Seminar 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETD6001 PTV-Vnést bibli do rozhovoru zimní zimní s.:0/50, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETD6003 PTV-Praktická znalost ekumenismu letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6011 PTP-Proseminář praktické teologie letní letní s.:0/8, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6021 PTP-Seminář praktické teologie-homiletika zimní zimní s.:0/12, Z [HS]
letní s.:0/12, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6024 Seminář Praktické teologie - katechetika oba 0/12, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6032 PTPV1-Praktická teologie - homiletika zimní zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6033 PTPV2-Praktická teologie - katechetika zimní zimní s.:12/0, Z [HS]
letní s.:12/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6041 PTP-Praktická teologie - liturgika zimní zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETKN60413 PTPV1-Praktická znalost církví zimní zimní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6042 PTP-Praktická teologie - poimenika zimní zimní s.:12/0, Z [HS]
letní s.:12/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6100 Praktická teologie - 1. souborná zkouška oba 0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETKN6200 Praktická teologie - 2. souborná zkouška letní RETK6200 letní s.:0/0, Zk [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETK6006 PTPV1-Ekumenika - křesťanstvo zimní RETKN60413 zimní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETK6008 PTPV2-Liturgika zimní RETKN6041 zimní s.:4/0, --- [HS]
letní s.:4/0, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETK6011 PTP-Proseminář praktické teologie letní RETKN6011 letní s.:0/8, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETK6021 PTP-Seminář praktické teologie-homiletika zimní RETKN6021 zimní s.:0/12, --- [HS]
letní s.:0/12, Z [HS]
27-PT 11270 ne ne
detail RETK6100 Praktická teologie - 1. souborná zkouška oba 0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETK6200 Praktická teologie - 2. souborná zkouška letní letní s.:0/0, Zk [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6011 PTP-Proseminář praktické teologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6021 PTP-Seminář Praktické teologie - homiletika letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6024 PTP-Seminář Praktické teologie - katechetika zimní RETKN6024 zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6032 PTPV1-Praktická teologie - homiletika zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6041 PTP-Praktická teologie - liturgika letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN60413 PTPV1-Praktická znalost církví zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN60415 PTPV2-Praktická znalost ekumenismu letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN60416 Přechodové rituály v českém protestantismu letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6042 PTP-Praktická teologie - poimenika zimní RETKN6042 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6100 Praktická teologie - 1. souborná zkouška oba 0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RETN6200 Praktická teologie - 2. souborná zkouška letní RET6200 letní s.:0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6012 PTP-Proseminář praktické teologie zimní RETN6011 zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6021 PTP-Seminář Praktické teologie - homiletika letní RETN6021 letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6024 PTP-Seminář Praktické teologie - katechetika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6032 PTPV1- homiletika letní RETN6032 letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6033 PTPV2-Praktická teologie - katechetika zimní RETN6033 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6036 PTV-Kolokvium ekumenické teologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6041 PTPV3- liturgika letní RETN6041 letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET60413 PTPV1-Praktická znalost církví zimní RETN60413 zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET60415 PTPV2-Praktická znalost ekumenismu letní RETN60415 letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6060 Liturgical Theology letní letní s.:0/2, Z(+Zk) [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6100 Praktická teologie - 1. souborná zkouška oba 0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RET6200 Praktická teologie - 2. souborná zkouška letní letní s.:0/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RL034 PTPV1-Seminář - Liturgika letní RETN6041 letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK141 PTP-Teoretická východiska pastorace letní letní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK243 PTP-Pastorační témata zimní zimní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK244 PTP-Pastorační metody letní letní s.:8/0, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK342 SPP-Pastorace cílových skupin zimní zimní s.:8/0, Zk [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK431 PTPV-Pastorační praktikum 1 letní letní s.:0/5, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RPK461 Pastorační praktikum 2 zimní RP461 zimní s.:0/5, Z [HS] 27-PT 11270 ne ne
detail RP141 PTP-Teoretická východiska pastorace letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RP243 SPP-Pastorační témata zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RP244 SPP-Pastorační metody letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RP342 Pastorace cílových skupin zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RP431 Pastorační praktikum 1 letní RPK431 letní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RP461 Pastorační praktikum 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-PT 11270 ne ne
detail RZSZETB6 Praktická teologie - bakalářská zkouška oba 0/0, SZ [HT] 27-PT 11270 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK