PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrGarant(i) + VyučujícíRozsah, examinacePočet nekontaktních hodinKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP004 Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci prognózy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP005 Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP011 Mesenchymal stem cells and their regenerative and immunomodulatory potential zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP012 Alternativní možnosti získání autologních cévních náhrad v kardiovaskulární chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP013 Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP016 Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP018 Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP019 Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP020 Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP021 Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP022 Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP023 Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP024 Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii zimní doc. MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP025 HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP026 HPV Asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP029 Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP031 Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP033 Prevence posturálních vad v populaci zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP034 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP035 Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP036 Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP038 Biocompatibility of Implantable Materials zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP039 Study of cell interactions with biomimetic material and its application in biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP041 Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP044 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu a jeji vztah k biologickému chování zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP045 Vzácné nádory trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP046 Cirkulující nádorové buňky zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP047 Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP048 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP049 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP050 Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP051 Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP052 Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP053 Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP054 Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP055 Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP056 Regulace genové exprese v nádorové tkáni zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP057 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP058 Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP059 Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP060 Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP061 Funkční zobrazovací metody karcinomu plic zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP062 Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP063 Imaging Methods in the Evaluation of the Effects of Liver Tumours Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP064 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP065 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP066 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP068 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP069 Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP070 Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP071 Poruchy dýchání ve spánku u rizikových gravidit zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP072 Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP073 Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP074 Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP075 Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP076 Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP077 Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP078 Hemodynamika kardiostimulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP079 Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP080 Klinicko-patologické korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace high grade karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP081 The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP082 Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP083 Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP084 Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP085 Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP086 Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP087 Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP088 Technické aspekty druhé doby porodní zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP089 Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP090 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP091 Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP092 Obezita a obezogeny zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP093 Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP094 Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP095 Chirurgická problematika mozkové ischemie. Flowmetrie v klinické praxi a experimentu. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP096 Modality ovlivňující radikalitu výkonu při endoskopické endonazální transsfenoidální resekci adenomu hypofýzy. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP097 Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP098 Nejasnosti v diagnostice a terapii zánětlivých afekcí pleurálního prostoru zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP099 Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP100 Kardiovaskulární rizika u chronického onemocnění dýchacích cest v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1000 Kvantifikace mikrocév v histologii. Stereologie mikrocév cévní stěny a mozku. zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1001 Osteoplastická dekompresivní kraniotomie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1002 Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1003 Vliv vybraných patologických stavů na funkci mitochondrií v savčích buňkách a tkáních zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1004 Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1005 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jendotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1006 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1007 Roztroušená skleroza a těhotenství zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1008 Ultrazvukem navigovaná biopsie a její využití v managementu ovariálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1009 Využití imunologických markerů v managementu předčasného porodu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP101 Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1010 Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1011 Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie zimní prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1012 Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1014 Využití kmenových buněk v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1015 Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1016 Post-Translational Modifications of Nuclear and Non-Nuclear Proteins in Spermatozoa zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1017 Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1018 Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1019 Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP102 Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1020 A Model for Optimizing Comprehensive Care for People With HIV Infection zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1021 Psychiatric-relevant impairments in mouse models of spinocerebellar ataxias zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1022 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1023 Histologické hodnocení experimentálních modelů onemocnění jater zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1024 Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1025 Mozkové oscilace a časová struktura aktivace prostorové paměti zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1026 Prediktivní faktory prekanceróz vulvy - optimalizace diagnosticko-terapeutického managementu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1027 Posteriorní dentice člověka: vliv průběhu ontogeneze na velikost a tvar zubu zimní doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1028 Korelace molekulárně-biologických a imunohistochemických metod v diagnostice nádorů hlavy a krku zimní doc. MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1029 Effect of Sepsis on Dynamics of Hippocampal Oscillations and CA1 Cells zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP103 Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP104 Metabolické determinanty tuhosti centrálních tepen zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP105 Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1051 Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu zimní prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP106 Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP107 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakolumbální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP1070 Výskyt fibrilace síní jako rizikového faktoru u nemocných po oběhové zástavě pro fibrilaci komor zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP122 Spinopelvická fixace při řešení zlomenin pánevního kruhu (typy fixace, indikace, funkční výsledky, mechanické charakteristiky) zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP129 Prognostické faktory ovlivňující efekt chemoterapie u cervikálních a ovariálních karcinomů zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP139 Fenotypicky řízená léčba pacientů s těžkým astma bronchiale v ČR zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP146 Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP153 Přínos provedení mikrofraktur při artroskopické terapii chondrálních defektů acetabula u femoroacetabulárního impingement syndromu: dvouleté klinické výsledky multicentrické prospektivní randomizované studie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP155 Prognostické markery chirurgické léčby maligních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP158 Management sestupu pánevních orgánů s využitím ultrazvukové diagnostiky zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP189 Anatomie jater prasete domácího jako modelového orgánu v biomedicíně zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP196 Development and Validation of Methods for Rapid Detection of β-lactamases Using MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Early Detection of Infectious Disease Agents and Their Antibiotic Resistance zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP202 Metabolické a genetické faktory cévního stárnutí zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP213 Význam genetických mutací u karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP216 Chromofóbní renální karcinom zimní prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP219 Predikce efektu léčby u solidních nádorů zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP221 Use of Nanomaterials in Fortification of Anastomoses on the Gastrointestinal Tract zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP233 Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP235 Microscopic Structure of Intestinal Anastomoses and the Use of Animal Models in Experimental Intestinal Surgery zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP242 Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP244 Možnosti rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu - experiment na velkém zvířeti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP250 Molecular Prognostic and Predictive Markers in Colorectal Cancer zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP251 Vliv chirurgické revaskularizace mozku na hemodynamiku, kliniku a neurokognitivní výkonnost zimní prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP252 NKG2D a KIR receptory a jejich role v alogenní transplantaci krvetvorných buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP257 Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství zimní prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP260 Xenobiotika v potravinách a jejich vliv na lidský organismus zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP264 Vaginální porod po císařském řezu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP267 Ultrazvuková korelace středně těžkého až těžkého syndromu karpálního tunelu zimní prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP268 Hybridní náhrady v horní čelisti nesené implantáty zimní doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP275 Srdce v sepsi zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP285 Osteosyntéza osteoporotických zlomenin zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP303 Hodnocení reinervačních změn po rekonstrukčních výkonech na periferních nervech. Nervové transfery u pacientů s lézí brachiálního plexu: komplexní hodnocení výsledků. zimní prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP311 Maligní melanom – nové vědecké poznatky zimní prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP317 Inovativní postupy v diagnostice spánkové apnoe zimní doc. MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP329 Clinicopathological, Morphological, Immunohistochemical, and Molecular Biological Characteristics of Rare Salivary Tumors zimní doc. MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP354 Problematika stanovení bezpečných resekčních okrajů u orálních dlaždicobuněčných karcinomů zimní doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP374 Klinicko - patologická korelace chronických lézí dutiny ústní zimní doc. MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP392 Clinicopathological, Morphological, Immunohistochemical, and Molecular Biological Features of Tumors of Genitourinary Tract zimní doc. MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDDP5301 Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory zimní prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDKAJ001 Transfer znalostí a technologií - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDKAJ002 Kurz Lékařská statistika letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDKAJ003 Course in Computer Technology letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDKAJ004 Kurz Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti letní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDKAJ005 Kurz Zdravotnická informatika letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH001 Anestezie v animálním experimentu zimní prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:6/0, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH0011 Anesthesia in Animal Experiment zimní prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH002 Farmakogenomika nádorových onemocnění a onkogenomika zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:4/0, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH0021 Pharmacogenomics of Cancer Diseases and Oncogenomics zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH003 Úvod do tkáňového inženýrství zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:3/0, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPECH0031 Introduction to Tissue Engineering zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDPLB001 Vybrané kapitoly z molekulární patologie a translační medicíny letní doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. letní s.:4/0, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPLB002 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:3/3, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPLM001 Modern Procedures in Clinical Microbiology zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/0, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDPLM002 DNA/RNA Sequencing Technology and Bioinformatics zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/3, Z [HS] 14-260 11140 ne ne
detail EDPLM003 Molecular Epidemiology of Infectious Agents zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/3, Z [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDP1255 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDP198 Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZAHE1 Státní doktorská zkouška - Anatomie, histologie a embryologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZAHE1E State Doctoral Exam - Anatomy, Histology and Embryology zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZBP1 SDZ - Biochemie a patobiochemie zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZDER1 SDZ - Dermatovenerologie zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZEXCH1 Státní doktorská zkouška - Experimentální chirurgie zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZEXCH1E State Doctoral Exam - Experimental Surgery zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZFP1 Státní doktorská zkouška - Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZFP1E State Doctoral Exam - Physiology and Pathological Physiology zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZGP1 Státní doktorská zkouška - Gynekologie a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZGP1E Státní doktorská zkouška - Gynekologie a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZHYG1 Státní doktorská zkouška - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZCHIR1 Státní doktorská zkouška - Chirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZLBI1 Státní doktorská zkouška - Lékařská biologie a genetika zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZLFA1 Státní doktorská zkouška - Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZLMI1 Státní doktorská zkouška - Lékařská mikrobiologie zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZLMI1E State Doctoral Exam - Medical Microbiology zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZNP1 Státní doktorská zkouška - Neurologie a psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZORL1 SDZ - Otorinolaryngologie zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZOR1 Státní doktorská zkouška - Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZPAT1 Státní doktorská zkouška - Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZPAT1E State Doctoral Exam - Pathology zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZPE1 Státní doktorská zkouška - Pediatrie zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZSL1 Státní doktorská zkouška - Sociální lékařství zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZST1 Státní doktorská zkouška - Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZVN1 Státní doktorská zkouška - Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZZM1 SDZ - Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZZM1E State Doctoral Exam - Imaging Methods in Medicine zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ001 Diferenciální diagnostika vzácných lézí endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ002 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ003 Moderní markery oránového poškození v klinické praxi: vliv standardizované zátěže na hladinu kardiálních troponinů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ004 Výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi - toxicita, apoptóza zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ005 Vliv zevních faktorů na onkologická onemocnnění v Plzeňském kraji s důrazem na psychosociální faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ006 Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost v onkologii zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ007 Diferenciální diagnostika vzácných lézí gastroinstestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ008 Vliv dietární expozice cizorodým látkám na komorbidity obezity zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ009 Obecná fyziologie, fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ010 Těhotenství a roztroušená skleróza zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ011 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ012 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ013 Lékařská mikrobiologie - vyšetření citlivosti u ATB zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ014 Papilární renální karcinom: Diagnostika, terepie, klinické, histologické a genetické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ016 Komplexní problematika sepse zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ017 Méně invazivní aplikace exogenního surfakantu a její vliv na chronickou morbiditu u nedonošených novorozenců zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ018 Prekangerózy a nádory děložního hrdla a těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ019 Vědní základy oboru radiologie se zaměřením na problematiku plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ020 Vliv zevních faktorů na onkoloigická onemocnění v Plzeňském kraji s důrazem na nutriční faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ021 Diferenciální diagnostika vzácných lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ022 Vzácné nádory ledvin - cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ023 Patologie urogenitálního traktu, difernciální diagnostika, genetické změny zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ024 Kmenové buňky v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ025 Lékařská mikrobiologie - klinická bakteriologie, vyšetření citlivosti zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ026 Možnosti přístupu chirurgického řešení u onkologicky nemocných v oblasti pharyngu zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ027 Vývoj a morfologie dočasných a stálých lidských zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ028 Gynekologické malignity v těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ029 Korelace molekulárně genetických a morfologických znaků karcinomu slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ031 Ontogeneze a histofyziologie myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ032 Úloha biomarkerů v diagnostice endometriózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ033 Monitorování charakteristik a kinetiky imunitního systému u pacientů s onkoligickými a imunopatologickými onemocněními zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ034 Role ultrazvukové vyšetření a minimálně invazivních metod v diagnostice karcinomu ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ035 Epidemiologie HIV / AIDS zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ036 Etapové resekce jater, využití kmenových buněk - pro a proti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ039 Akutní srdeční selhání zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ040 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ041 Úloha farmakogenetiky a farmakogenomiky v optimamizaci léčby nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ042 Morfologie neobvyklých tumorů kůže a měkkých tkání s důrazem zejména na adnexální nádory zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ043 Funkční hodnocení výsledků léčby pacientů s pes equinovarus congenitus zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ044 Ischemická choroba srdeční zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ045 Porovnání metod exkluze ouška levé síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ047 Respirační a metabolická funkce plicního parenchymu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ048 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ049 Studium regulace buněčného cyklu - monitorování dvouřetězových zlomů DNA u rizikové a zdravé populace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ050 In vivo uplatnění biomateriálů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ051 Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ052 Radiodiagnostika a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ053 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jednotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ054 Endoteliální dysfunkce jako časný projev aterosklerózy - metody invazivní a neinvazivní detekce aterosklerotických změn se zaměřením na dětský věk zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ055 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakomunální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ056 Možnosti chirurgického řešení intrakraniální hypertenze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ057 Využití dentálních implantátů v protetické rehabilitaci zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ058 Nové trendy v léčbě ischemické choroby DK, využití kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ060 Interakce buněk s nanomateriály v závislosti na sledovaných parametrech zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ061 Prekancerózy a karcinomy vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ062 Srovnání výsledků léčby pacientů po artroskopické operaci femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ063 Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ064 Srovnání operační a konzervativní léčby primoluxací glenohumereálního kloubu u mladých dospělých zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ065 Korelace morfologických a molekulárně-genetických znaků u karcinomu prsu mladých žen zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ066 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ068 Myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ069 Méně invazivní monitorace hemodynamiky v anestezii a intenzivní medicíně zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ070 Epidemiologie, patofyziologie a prevence poruch srdečního rytmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ071 HPV asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ072 Možnosti ovlivnění radikality výkonu při endoskopické endonazální resekci adenomů hypofýzy na úrovni současné vědy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ073 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ074 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ076 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ077 Biologické chování, morfologie a molekulární genetika nádorů ledivn zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ078 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ079 Diagnostika změny šíře kanálu páteřního a diagnostika změny funkce míšních drah v závislosti na změně osy krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ080 Rehabilitace po anatomických rekonstrukcích předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ081 Patologie urogenitálního traktu se zaměřením na onkologickou problematiku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ082 Sepse a multiorgánové selhání zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ083 Onkogenní translokace v karcinomech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ084 Role biomarkerů v managementu ischemických iktů zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ085 Endoskopické metody v onkogynekoligii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ086 Fyziologie člověka a fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ087 Mnohočetný myelom zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ088 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ089 Možnosti urychlení vhojování a ligamentizace štěpů při anatomické rekonstrukci LCA zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ090 Vliv typu anestezie na kognitivní dysfunkce zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ091 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ092 Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, aktuální stav se zaměřením na diagnostiku, možnosti léčby a reparace zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ093 Mikro a makroanatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ094 Artroskopické nálezy po aloplastice kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ095 Cytologie a histologie GIT - markery normálního, nádorového a metastatického růstu a korelace s klinickým vývojem onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ096 Histologie a embryologie - imunologická a molekulárně biologická charakterizace mesenchymálních kmenových buněk (MSC) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ097 Morfologie, molekulární biologie a klinický význam neurologie centrálního nervového systému (CNS) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ098 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ099 Příčiny a možnosti léčby spasticity u dětských pacientů zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ100 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ101 Imunopatologie chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocí plic a průdušek zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ102 Biomarkery u nádorových onemocnění CNS, jejich diagnostika a význam zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ103 Výživa v prevenci a léčbě obezity, význam energetické bilance a jednotlivých faktorů zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ104 Rejekce štěpu - kostní dřeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ105 Radiodiagnostika mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ106 Artroskopické nálezy po alopastice kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ107 Kolorektální karcinom - chirurgická léčba ve vztahu k moderním diagnostickým metodám zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ108 Klinická mikrobiologie speciální zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ110 D vitamin - léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ111 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ112 Gynekologie a porodnictví - fetomaternální medicína zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ113 Roztroušená skleróza, klinický obraz zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ114 Zlomeniny čelistí, zákonitosti růstu alveolární kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ115 Posturální vady: příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a léčby ve specifických populačních skupinách zimní prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ116 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ117 Ontogeneze, histofyziologie a morfologie mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ119 Cytologie a buněčné dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ120 Genetika nádorů žaludku s ohledem na léčbu karcinomu žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ121 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ122 Diagnostika, management a operační léčení zlomenin pánevního kruhu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ123 Klinické a genetické aspekty diabetu mellitu v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ125 Circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ126 Diagnostika a léčba urogenitálních malignit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ127 Anatomie, histologie a embryologie tlustého střeva a konečníku. Obecná biologie, mikroRNA, polymorfismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ128 Možnosti prevence ischemie v současné cévní neurochirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ129 Prognostické faktory u ovariálních a cervikálních karcinomů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ130 Státní zkouška z fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ131 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ132 Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ133 Rekonstrukce alveolárního výběžku u pacientů s rozštěpem zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ134 Molekulární patologie v nádorech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ135 Diferenciální diagnostika lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ136 Štítná žláza a osteoporóza zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ137 Mechanizmy oplození a techniky asistované reprodukce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ138 Metabolické změny při extrémní sportovní zátěži zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ139 Možnosti léčby astmatu dle jednotlivých fenotypů/endotypů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ140 Vztah orálního zdraví ke kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ141 Využití metod imunohistochemie a molekulární genetiky v diagnostice nádorů měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ142 Chirurgie prekanceróz dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ143 Obecná a buněčná fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ144 Role fibroblastů v regulaci procesu hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ145 Mesenchymal stem cells in liver regeneration – presentation of experimental results zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ146 Onkochirurgie plic a mediastina zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ147 Rizikové faktory,medikace a onemocnění vedoucí k osteonekróze čelisti, návrh mezi oborové spolupráce s obory zabývajícími se léčbou skeletu a vytvoření komplexního preventivního a léčebného postupu v návaznosti doporučené postupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ150 Prognoza u pacientů s kolorektálním karcinomem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ151 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ152 Léčba ICHDK zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ153 Výsledky srovnání jednotlivých ASK technik ošetření chrupavky a labra u FAI syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ154 Krevní tlak a další rizikové faktory KV onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ155 Chirurgická léčba primárních a sekundárních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ157 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ158 Urogynekologie zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ159 Expoziční terapie při léčbě závislosti zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ160 Etiopatogenetické aspekty a rizikové faktory rozvoje idiopatických střevních zánětů zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ161 Brainphysiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ162 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ163 Ovlivnění tlakových sil aplikací dynamické neuromuskulární stabilizace u ploché nohy dospělého člověka zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ164 Alloplastika velkých kloubů, komplikace a možnosti řešení zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ170 Augmentace osteoporotických zlomenin páteře zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ188 Srovnání výsledků jednotlivých technik ošetření chondrozálních lézí kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ189 Anatomie jater člověka a nejčastějších animálních modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ190 Dermatoskopie v diferenciální diagnostice kožních nádorů zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ191 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ192 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ193 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ194 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ195 Diagnostické metody v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ196 Farmakochemie antibiotik zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ199 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ202 Státní doktorská zkouška - Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ208 Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ209 Státní zkouška zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ210 State examination in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ213 Prediktivní a prognostické faktory v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ214 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ215 Kolorektální karcinom zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ216 Chromofóbní renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ217 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ219 Molekulární mechanismy karcenogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ220 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ222 Mikroanatomie a fyziologie reprodukčního systému zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ223 Experimentální modely jaterních onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ224 Komorbidity puchýřnatých chorob zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ225 Hodnocení léčeb v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ226 Osteosyntéza proximálního femuru s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ227 Molekulární mechanismy karcinogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ228 Státní doktorská zkouška zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ229 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ230 Problematika léčby SAS zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ231 Hematopoeza, klinicko-fyziologický pohled zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ234 Výsledky a zhodnocení sutury LCA a jeho augmentace Internal Brace systémem zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ235 Experimentální modely v chirurgii střeva zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ236 MikroRNA a jejich role v regulaci buněk myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ239 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ240 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ241 Venerologie - problematika STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ242 Korelace molekulárně-biologických, imunohistochemických a morfologických nálezů v nádorech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne ne
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT]