PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevJazyk výuky:Garant(i)Vyučován:Max.počet studentů:Minimální obsazenost:seřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinace4EU+
detail DA0108028 Sports Medicine angličtina doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] ne
detail DA0108066 Rehabilitace čeština nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail DA0108067 Rehabilitation angličtina prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] ne
detail DA0110REH Clinical 10 days - Department of Rehabilitation and Sports Medicine angličtina prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/30, Z [HT] ne
detail DS005 Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS006 Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS007 Individuální ortoticko protetické pomůcky čeština Ing. Pavel Černý, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS008 Kineziologie dolní končetiny a chůze čeština doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS009 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO (MKF) čeština doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS010 Myoskeletální postupy v moderní rehabilitaci čeština doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D. nevyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS011 Patofyziologie a léčba bolesti čeština doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS012 Pohybová aktivita u pacientů s obezitou čeština prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. vyučován oba 0/0, Zk [HS] ne
detail DS013 Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku čeština doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS014 Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy čeština doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS015 Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HT] ne
detail DS016 Principy neurorehabilitace čeština prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS017 Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS018 Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí čeština MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS019 Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS020 Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou čeština MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS021 Vývojová kineziologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS022 Funkční vyšetření a rehabilitace dětí čeština PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS023 Centrální mechanismy řízení motoriky čeština MUDr. Jan Vacek, Ph.D. vyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DS026 Recenzní činnost v oborech kineziologie a rehabilitace čeština doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. nevyučován oba 0/0, Z [HS] ne
detail DV00001 VP - Posilování ve fyzioterapii I čeština Mgr. Zdeněk Čech vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV00002 VP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV00003 VP - Základy sportovní výživy čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován letní letní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV00004 VP - Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován oba 0/20, Z [HT] ne
detail DV00005 VP - Posilování ve fyzioterapii II čeština Mgr. Zdeněk Čech vyučován letní letní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV00006 VP - Posilování ve fyzioterapii III čeština Mgr. Zdeněk Čech vyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail DV00009 VP - Edukace správné běžecké techniky čeština PhDr. Ondřej Růžek vyučován oba 0/28, Z [HS] ne
detail DV00014 VP - Úvod do sonografie hybného systému pro studenty Fyzioterapie a Aplikované fyzioterapie čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV00018 VP - Úvod do sonografie hybného systému pro studenty Všeobecného lékařství čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV01042 VP - Základy neuro-myoskeletální medicíny čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. nevyučován oba 0/20, Z [HT] ne
detail DV01110 VP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován oba 0/20, Z [HT] ne
detail DV01111 VP - Základy sportovní výživy čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován oba 0/20, Z [HT] ne
detail DV01120 VP - Základy neuromyoskeletální medicíny čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/20, Z [HT] ne
detail DV03001 VP - Hipoterapie čeština Jana Kulichová vyučován letní letní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV03003 VP - Data management čeština MUDr. Kryštof Slabý vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV03007 VP - Jóga a její využití v rehabilitaci čeština Mgr. Martina Ježková vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail DV03008 VP - Data management II čeština MUDr. Kryštof Slabý nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail DV07001 VP - Biomechanika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail DV07003 VP - Stereognostické metody čeština PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail DV07004 VP - Taiji II čeština Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/20, Z [HS] ne
detail DV07005 VP - Kineziologické rozbory čeština Mgr. Júlia Demeková nevyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT] ne
detail DV07007 VP - Komunikace a vztah jako nástroje fyzioterapeuta II čeština Mgr. Tomáš Kavka vyučován letní letní s.:0/20, Z [HS] ne
detail DV07014 VP - Psychosociální faktory ve fyzioterapii se zaměřením na komunikaci a vztah I. čeština Mgr. Tomáš Kavka nevyučován zimní zimní s.:0/20, Z [HT] ne
detail D01000127 VP - Základy neuro-myoskeletální medicíny čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/20, Z [HT] ne
detail D01000128 VP - Základy sportovní výživy čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/20, Z [HT] ne
detail D01000130 VP - Zátěžová fyziologie a patofyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D01000150 VP - Datamanagement čeština MUDr. Kryštof Slabý, doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100025 VP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/20, Z [HT] ne
detail D0100043 VP - Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/20, Z [HT] ne
detail D0100044 VP - Data management čeština MUDr. Kryštof Slabý nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100071 VP - Fyzioterapeutické metodiky v ošetřovatelské praxi čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0100084 VP - Pilates - balanční cvičení čeština Mgr. Helena Vysušilová nevyučován zimní zimní s.:0/2, Z [HT] ne
detail D0100085 VP - Biomechanika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100099 VP - Taiji I čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100100 VP - Taiji II čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100198 VP - Data management I čeština MUDr. Kryštof Slabý nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100199 VP - Data management II čeština MUDr. Kryštof Slabý nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0100444 VP - Data management II čeština MUDr. Kryštof Slabý nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0108028 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] ne
detail D0108066 Rehabilitace čeština nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0108067 Rehabilitace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] ne
detail D0108242 PVP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0108273 PVP - Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0110REH K10 - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/30, Z [HT] ne
detail D0110242 PVP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0110273 PVP - Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0301037 Fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:2/2, Z [HT] ne
detail D0301161 Obecná neurofyziologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0301162 Rehabilitační propedeutika čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] ne
detail D0301302 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/3, Z [HT]
letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
ne
detail D0301303 Posilování ve fyzioterapii I čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0301337 Fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
ne
detail D0301602 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/3, Z [HT] ne
detail D0302037 Fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] ne
detail D0302102 Letní odborná praxe I čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0302161 Obecná neurofyziologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0302261 Základy neurofyziologie čeština prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. nevyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0302602 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/3, Z+Zk [HT] ne
detail D0302603 Základy masážních technik čeština PhDr. Michaela Málková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0302604 Fyzikální terapie I čeština Mgr. Júlia Demeková nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0303018 Seminář k bakalářské práci čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT] ne
detail D0303065 Balneologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0303107 Klinická praxe I čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0303203 Patofyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] ne
detail D0303213 Patologická fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] ne
detail D0303305 Obecná metodika fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/5, Z [HT]
letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
ne
detail D0303307 Biomechanika a kineziologie čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0303317 Klinická praxe I čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/5, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
ne
detail D0303604 Fyzikální terapie II čeština Mgr. Júlia Demeková nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0303605 Obecná metodika fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/5, Z [HT] ne
detail D0303611 Základy ergonomie čeština MUDr. Sylva Gilbertová, CSc. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0304012 PVP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0304018 Seminář k bakalářské práci I čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/1, Z [HT] ne
detail D0304103 Letní odborná praxe II čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0304107 Klinická praxe I čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0304160 Volitelný předmět čeština nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0304242 Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0304307 Biomechanika a kineziologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0304604 Fyzikální terapie čeština nevyučován zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] ne
detail D0304605 Obecná metodika fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] ne
detail D0304606 Metody kinezioterapie I čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/5, Z [HT] ne
detail D0304607 Biomechanika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0304609 Zdravotní tělesná výchova čeština Mgr. Zdeněk Čech nevyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0304610 Balneologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0304611 Ergonomie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0304612 Hipoterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0304614 Jóga čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/2, Z [HT] ne
detail D0304616 Funkční vyšetření v klinických oborech čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0305012 PVP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0305014 Jóga čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0305018 Seminář k bakalářské práci II čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT] ne
detail D0305028 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0305107 Klinická praxe II čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0305201 Ergoterapie čeština Mgr. Helena Hlochová vyučován zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0305202 Klinická psychologie čeština doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0305203 Patofyziologie a terapie bolesti čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/0, Z [HT] ne
detail D0305204 Sociální rehabilitace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/0, Z [HT] ne
detail D0305205 Speciální rehabilitace čeština nevyučován zimní zimní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0305206 Speciální fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/4, Z [HT] ne
detail D0305207 Tělesná výchova a sport zdravotně postižených čeština PhDr. Josef Kábele vyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0305214 Sociální rehabilitace čeština Mgr. Šárka Slavíková, DiS. vyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0305227 Speciální pedagogika čeština PhDr. Lenka Petelíková vyučován zimní zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0305306 Speciální fyzioterapie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:1/4, Z [HT]
letní s.:1/4, Z+Zk [HT]
ne
detail D0305307 Klinická praxe II čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/5, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
ne
detail D0305308 Seminář k bakalářské práci II čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
ne
detail D0305317 Klinická praxe II čeština Mgr. Lenka Babková vyučován zimní zimní s.:0/7, Z [HT]
letní s.:0/3, Z [HT]
ne
detail D0305606 Metody kinezioterapie II čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] ne
detail D0306018 Seminář k bakalářské práci II čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/2, Z [HT] ne
detail D0306107 Klinická praxe II čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0306108 Souvislá klinická praxe čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0306203 Patofyziologie a terapie bolesti čeština nevyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0306204 Sociální rehabilitace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/0, Z [HT] ne
detail D0306206 Speciální fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/4, Z+Zk [HT] ne
detail D0306207 Speciální pedagogika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0306401 Patofyziologie a tělovýchovné lékařství (SZ) čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0306402 Kineziologie a funkční anatomie (SZ) čeština prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0306403 Fyzioterapie (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0306404 Psychologie a speciální pedagogika (SZ) čeština doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0306405 Obhajoba bakalářské práce čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Dipl [HT] ne
detail D037001 VP - Hipoterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037002 VP - Posilování ve fyzioterapii I čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037003 VP - Jóga čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037004 VP - Powerjóga čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037007 VP - Posilováni ve fyzioterapii II čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037008 VP - Pilates - balanční cvičení čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/2, Z [HT] ne
detail D037009 VP - Stereognostické metody čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037010 VP - Palpační anatomie čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D037011 VP - Posilováni ve fyzioterapii III čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0406007 Rehabilitační ošetřovatelství čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/8, Z [HT] ne
detail D0701001 Obecné metody fyzioterapie čeština PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:2/2, Z [HT] ne
detail D0701002 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701003 Kineziologie čeština Mgr. Magdaléna Lepšíková nevyučován zimní zimní s.:2/1, Z [HT] ne
detail D0701004 Sociální rehabilitace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0701006 TV a sport zdravotně postižených čeština PhDr. Josef Kábele vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701007 Ergonomie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701009 Fyzioterapeutické metodiky čeština PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:4/3, Z [HT] ne
detail D0701011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701014 Zátěžová fyziologie a patofyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701015 Postupy myoskeletální medicíny čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0701301 Obecné metody fyzioterapie čeština PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
ne
detail D0701303 Kineziologie čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
ne
detail D0701309 Fyzioterapeutické metodiky čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:4/3, Z [HT]
letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
ne
detail D0702001 Obecné metody fyzioterapie čeština PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] ne
detail D0702003 Kineziologie čeština Mgr. Magdaléna Lepšíková nevyučován letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0702004 Sociální rehabilitace čeština Mgr. Šárka Slavíková, DiS. vyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0702007 Ergonomie čeština MUDr. Sylva Gilbertová, CSc. nevyučován letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0702009 Fyzioterapeutické metodiky čeština PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:4/4, Z+Zk [HT] ne
detail D0702011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0702013 Klinická praxe I čeština Mgr. Lenka Babková vyučován letní letní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0702014 Letní odborná praxe čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0702017 Posilování ve fyzioterapii I. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0702018 PVP - Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. nevyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0702019 Pilates - balanční cvičení čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/2, Z [HT] ne
detail D0703001 Fyzioterapie v klinických oborech čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:2/4, Z [HT] ne
detail D0703002 Patofyziologie a terapie bolesti čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0703003 Speciální pedagogika čeština PhDr. Lenka Petelíková vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0703005 Psychosomatika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0703006 Balneologie a fyzikální terapie čeština Mgr. Júlia Demeková vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0703008 Klinická psychologie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0703009 Fyzioterapeutické metodiky angličtina PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:3/3, Z [HT] ne
detail D0703011 Aplikovaná neurologie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0703013 Diplomová specializace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT] ne
detail D0703016 Diplomový seminář čeština doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
ne
detail D0703017 Speciální metody fyzioterapie čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] ne
detail D0703021 Fyzioterapie v klinických oborech čeština PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:2/4, Z [HT]
letní s.:2/4, Z+Zk [HT]
ne
detail D0703023 Diplomová specializace čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
ne
detail D0703027 Posilování ve fyzioterapii II. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0703028 VP - Stereognostické metody čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:1/1, Z [HT] ne
detail D0703029 Powerjóga čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován zimní zimní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0703030 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0704001 Fyzioterapie v klinických oborech čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/4, Z+Zk [HT] ne
detail D0704002 Patofyziologie a terapie bolesti čeština doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. vyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0704003 Speciální pedagogika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0704005 Psychosomatika čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] ne
detail D0704009 Fyzioterapeutické metodiky angličtina PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. nevyučován letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] ne
detail D0704011 Aplikovaná neurologie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] ne
detail D0704012 Klinická praxe II čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Z [HT] ne
detail D0704013 Diplomová specializace čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/5, Z [HT] ne
detail D0704031 Obhajoba diplomové práce čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Dipl [HT] ne
detail D0704032 Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0704033 Balneologie a fyzikální terapie (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0704034 Fyziologie a patofyziologie hybného systému čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. nevyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0704035 Obecné metody fyzioterapie (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0704038 Tělovýchovné lékařství, zátěžová fyziologie a patofyziologie (SZ) čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D0806001 Rehabilitační ošetřovatelství v dětském a v dospělém věku čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:2/2, Z [HT] ne
detail D0905004 Rehabilitační ošetřovatelství čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] ne
detail D1301162 Rehabilitační propedeutika čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/28, Z+Zk [HS] ne
detail D1301302 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/42, Z [HS]
letní s.:14/42, Z+Zk [HS]
ne
detail D1301337 Fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:28/28, Z [HS]
letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
ne
detail D1302012 Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu čeština MUDr. Kryštof Slabý vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail D1302102 Letní odborná praxe I čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/120, Z [HS] ne
detail D1302261 Základy neurofyziologie čeština prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. vyučován letní letní s.:28/0, Z+Zk [HS] ne
detail D1302603 Základy masážních technik čeština PhDr. Michaela Málková, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/14, Z [HS] ne
detail D1302604 Fyzikální terapie I čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Mgr. Júlia Demeková vyučován letní letní s.:14/14, Z [HS] ne
detail D1303213 Patologická fyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] ne
detail D1303305 Obecná metodika fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/70, Z [HS]
letní s.:42/42, Z+Zk [HS]
ne
detail D1303307 Biomechanika a kineziologie čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1303317 Klinická praxe I čeština Mgr. Lenka Babková vyučován zimní zimní s.:0/70, Z [HS]
letní s.:0/70, Z [HS]
ne
detail D1303604 Fyzikální terapie II čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Mgr. Júlia Demeková vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1304018 Seminář k bakalářské práci I čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/14, Z [HS] ne
detail D1304103 Letní odborná praxe II čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/120, Z [HS] ne
detail D1304606 Metody kinezioterapie I čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/70, Z [HS] ne
detail D1304609 Zdravotní tělesná výchova čeština Mgr. Zdeněk Čech vyučován letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1304616 Funkční vyšetření v klinických oborech čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1305028 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1305201 Ergoterapie čeština Mgr. Helena Hlochová vyučován zimní zimní s.:28/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1305202 Klinická psychologie čeština doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:28/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1305207 Tělesná výchova a sport zdravotně postižených čeština PhDr. Josef Kábele vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail D1305214 Sociální rehabilitace čeština Mgr. Šárka Slavíková, DiS. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z [HS] ne
detail D1305228 Základy pedagogiky a speciální pedagogika čeština PhDr. Lenka Petelíková vyučován zimní zimní s.:28/0, Z+Zk [HS] ne
detail D1305306 Speciální fyzioterapie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Mgr. Michaela Rampová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/56, Z [HS]
letní s.:14/56, Z+Zk [HS]
ne
detail D1305308 Seminář k bakalářské práci II čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/14, Z [HS]
letní s.:0/28, Z [HS]
ne
detail D1305317 Klinická praxe II čeština Mgr. Lenka Babková vyučován zimní zimní s.:0/98, Z [HS]
letní s.:0/42, Z [HS]
ne
detail D1305606 Metody kinezioterapie II čeština PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/42, Z+Zk [HS] ne
detail D1306108 Souvislá klinická praxe čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/120, Z [HS] ne
detail D1306401 Patofyziologie a tělovýchovné lékařství (SZ) čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1306402 Kineziologie a funkční anatomie (SZ) čeština prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1306403 Fyzioterapie (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1306404 Psychologie a speciální pedagogika (SZ) čeština doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1306405 Obhajoba bakalářské práce čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Dipl [HT] ne
detail D1701001 Dynamic Neuromuscular Stabilization čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/28, Z+Zk [HS] ne
detail D1701006 TV a sport zdravotně postižených čeština PhDr. Josef Kábele vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1701014 Zátěžová fyziologie a patofyziologie čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1701015 Postupy myoskeletální medicíny I. čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/54, Z [HS] ne
detail D1701301 Obecné metody fyzioterapie I. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:28/28, Z [HS] ne
detail D1701302 Obecné metody fyzioterapie II. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:28/28, Z+Zk [HS] ne
detail D1701303 Kineziologie I. čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:28/14, Z [HS] ne
detail D1701304 Kineziologie II. čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován letní letní s.:28/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1701308 Fyzioterapie v pediatrii a v neonatologii čeština PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1701309 Fyzioterapeutické metodiky I. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:56/42, Z [HS] ne
detail D1701310 Fyzioterapeutické metodiky II. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:56/56, Z+Zk [HS] ne
detail D1702011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1702013 Klinická praxe I čeština Mgr. Lenka Babková vyučován letní letní s.:0/80, Z [HS] ne
detail D1702014 Letní odborná praxe čeština Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/160, Z [HS] ne
detail D1702015 Postupy myoskeletální medicíny II. čeština doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/54, Z+Zk [HS] ne
detail D1702300 Ortotika, protetika, adjuvatika čeština Ing. Pavel Černý, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/0, Z [HS] ne
detail D1703000 Vojtova reflexní lokomoce čeština PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. vyučován letní letní s.:6/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1703003 Speciální pedagogika čeština PhDr. Lenka Petelíková vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1703006 Balneologie a fyzikální terapie čeština Mgr. Júlia Demeková vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1703008 Klinická psychologie a psychosomatika čeština MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1703016 Diplomový seminář čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/14, Z [HS] ne
detail D1703017 Speciální metody fyzioterapie čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:42/42, Z+Zk [HS] ne
detail D1703021 Fyzioterapie v klinických oborech I. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:28/56, Z [HS] ne
detail D1703022 Fyzioterapie v klinických oborech II. čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/42, Z+Zk [HS] ne
detail D1703023 Diplomová specializace I. čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:0/14, Z [HS] ne
detail D1703024 Diplomová specializace II. čeština Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/70, Z [HS] ne
detail D1703030 Tělovýchovné lékařství čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1704002 Patofyziologie a terapie bolesti čeština doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. vyučován letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1704011 Aplikovaná neurologie čeština prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. vyučován letní letní s.:28/14, Z+Zk [HS] ne
detail D1704012 Klinická praxe II čeština Mgr. Lenka Babková, Mgr. Klára Kučerová, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/240, Z+Zk [HS] ne
detail D1704031 Obhajoba diplomové práce čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, Dipl [HT] ne
detail D1704032 Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1704035 Obecné metody fyzioterapie (SZ) čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1704038 Tělovýchovné lékařství, zátěžová fyziologie a patofyziologie (SZ) čeština doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. vyučován letní letní s.:0/0, SZ [HT] ne
detail D1905004 Rehabilitační ošetřovatelství čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] ne
detail D2905004 Léčebně rehabilitační péče čeština prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vyučován zimní zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK