PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 41-CM OX Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola 120
detail 41-KAJL OX Katedra anglického jazyka a literatury 909
detail 41-KTV OX Katedra tělesné výchovy 962
detail 41-KVV OX Katedra výtvarné výchovy 1215
detail 41-STUD OX Studijní oddělení 351
detail 41-KPSY OX Katedra psychologie 1347
detail 41-KRL OX Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 408
detail 41-OVC OX Oddělení pro vědeckou činnost 26
detail 41-KBES OX Katedra biologie a environmentálních studií 992
detail 41-KSP OX Katedra speciální pedagogiky 1961
detail 41-UPRPS OX Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 86
detail 41-KCJL OX Katedra českého jazyka a katedra české literatury 1
detail 41-KOVF OX Katedra občanské výchovy a filosofie 778
detail 41-KPG OX Katedra pedagogiky 2351
detail 41-KG OX Katedra germanistiky 765
detail 41-SPP OX Středisko pedagogické praxe 1
detail 41-UVRV OX Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 135
detail 41-KCL OX Katedra české literatury 391
detail 41-KDDD OX Katedra dějin a didaktiky dějepisu 645
detail 41-KFJL OX Katedra francouzského jazyka a literatury 527
detail 41-KMDM OX Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1274
detail 41-CCV OX Centrum celoživotního vzdělávání 2
detail 41-CUR OE Centrum ucelené rehabilitace 1
detail 41-KCHDCH OX Katedra chemie a didaktiky chemie 367
detail 41-KCJ OX Katedra českého jazyka 585
detail 41-KHV OX Katedra hudební výchovy 1750
detail 41-KITTV OX Katedra informačních technologií a technické výchovy 1285
detail 41-KPPP OX Katedra preprimární a primární pedagogiky 732
detail 41-KVCJ OX Kabinet výuky cizích jazyků 39
detail 41-DEKAN OX Děkanát 17
detail 41-KAMV OX Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 416
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK