PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaCyklická výukaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NAFY022 Experimentální metody fyziky materiálů II letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NAFY035 Fyzikální metody a technika v biomedicíně II letní letní s.:4/2, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NAFY081 Fyzikální pohled na proudění kapalin a plynů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NAFY085 Experimentální metody fyziky materiálů II letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NBCM112 Metody magnetické rezonance v biofyzice letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL091 NMR vysokého rozlišení oba 3/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL092 Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL093 Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL095 Základy kryotechniky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL096 Mössbauerova spektroskopie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL097 Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL098 Seminář z fyziky nízkých teplot oba 0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL099 Fyzika nízkých teplot letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL101 Úvod do fyziky vysokoteplotních supravodičů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL102 Elektronová struktura ultratenkých magnetických vrstev zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL103 Anihilace pozitronů v pevných látkách zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL128 Vybrané partie z pozitronové anihilační spektroskopie oba 1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL129 Jaderné metody studia magnetických systémů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL168 Fyzika a technika nízkých teplot zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL169 Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL171 Makroskopické kvantové jevy I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL172 Makroskopické kvantové jevy II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL174 Základy mechaniky tekutin a turbulence zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL175 NMR v magneticky uspořádaných látkách zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL177 Supravodivost zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL178 Supratekutost a Boseova-Einsteinova kondenzace letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL179 Kvantový popis NMR letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL180 Aktuální problémy fyziky nízkých teplot letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL183 Moderní problémy NMR spektroskopie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL184 Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek oba 0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL185 Pokročilá NMR spektroskopie vysokého rozlišení zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL186 Seminář spektroskopie NMR vysokého rozlišení oba 0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL189 Supravodivost a supratekutost letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL190 Jaderné metody ve fyzice pevných látek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL192 Proseminář fyziky kondenzovaných soustav letní letní s.:0/2, KZ [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL193 NMR interakce a teorie relaxací letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL195 Vybrané partie fyziky nízkých teplot letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL201 Simulace NMR spekter oba 1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL202 Programování v LabView pro fyziky zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [TS] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL203 Supratekutost a kvantová turbulence oba 0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL204 Magnetické nanočástice zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL205 Visualization of classical and quantum flows letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL206 Vybrané kapitoly z kvantové fyziky pevných látek letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL208 LabView pro pokročilé letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL209 Pokročilé partie z Mössbauerovy spektroskopie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL210 Turbulence zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL214 Úvod do pozitronové anihilace letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL215 Dielektrické a magnetické vlastnosti látek letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL216 Seminář Mössbauerovy spektroskopie oba 0/2, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL217 Experimental Methods in Physics zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL218 Absorpce a skladování vodíku v pevných látkách zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL219 Experimentální metody pro vývoj technologií udržitelné energetiky letní letní s.:3/3, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL220 Ab-initio simulace funkčních materiálů pro zelené technologie letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NFPL221 Dvourozměrná turbulence a zemské klima letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NHIF136 Konstrukce a provoz kryogenních zařízení zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
detail NMAF017 Statistické metody zpracování experimentálních dat zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFNT 11320 ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK