PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail NAFY042 Numerické metody v meteorologii letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY043 Základy aplikované meteorologie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY044 Základy fyziky mezní vrstvy zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY045 Aplikovaná klimatologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY046 Analýza a interpretace meteorologických dat letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY047 Zpracování a vizualizace dat v meteorologii I zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY048 Základy fyziky atmosféry zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY049 Předpovědní a pozorovací metody letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY082 Zpracování a vizualizace dat v meteorologii II letní letní s.:1/1, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY083 Analýza modelových výstupů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY105 Základy fyziky atmosféry zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY106 Aplikovaná klimatologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY107 Základy aplikované meteorologie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY108 Předpovědní a pozorovací metody letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY109 Analýza a interpretace meteorologických dat letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY110 Numerické metody v meteorologii letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NAFY111 Základy fyziky mezní vrstvy zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMAF013 Metody numerické matematiky I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMAF014 Metody numerické matematiky II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMAF026 Deterministický chaos letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET001 Atmosférická elektřina letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET002 Fyzika mezní vrstvy zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET003 Fyzika oblaků a srážek letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET004 Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET005 Šíření exhalací v atmosféře zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET009 Regionální klimatologie a klimatografie ČR zimní zimní s.:4/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET010 Klimatické změny a jejich příčiny letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET011 Statistická analýza komplexních dat zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET012 Všeobecná klimatologie letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET013 Analýza povětrnostní mapy zimní zimní s.:1/3, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET015 Letecká meteorologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET019 Chemismus atmosféry zimní zimní s.:3/1, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET020 Metody dálkového průzkumu atmosféry zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET021 Meteorologické přístroje a pozorovací metody zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET023 Dynamická meteorologie zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET024 Dynamické předpovědní metody letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET025 Vlnové procesy a energetika atmosféry letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET031 Mezosynoptická meteorologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET032 Turbulence v atmosféře zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET033 Synoptická interpretace diagnostických a prognostických polí letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET034 Hydrodynamika zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET035 Synoptická meteorologie I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET036 Synoptická meteorologie II zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET050 Statistické metody analýzy fyzikálních dat letní letní s.:2/2, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET054 Matematické modelování oblačných a srážkových procesů v atmosféře zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET056 Meteorologie a klimatologie letní letní s.:3/2, Z(+Zk) [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET059 Techniky modelování pro numerickou předpověď počasí zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET061 Projektový seminář I zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET062 Projektový seminář II letní letní s.:1/1, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET063 Metody analýzy časových řad letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET064 Aerosolové inženýrství zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET065 Uživatelsky přátelský Linux zimní zimní s.:2/1, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET066 Meteorologický počítačový seminář letní letní s.:0/3, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET067 Stratosféra letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET068 Oceány v klimatickém systému zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET069 Meteorologický bakalářský seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET070 Meteorologický bakalářský seminář II letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET071 Užitá klimatologie I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET072 Užitá klimatologie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET073 Silná konvekce v atmosféře letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET074 Dynamika atmosféry zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET075 Klimatické extrémy a jejich modely letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET076 Zpracování fyzikálních dat v R zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET077 Proseminář z fyziky atmosféry zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET078 Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí letní letní s.:3/2, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET079 Metody dálkového průzkumu atmosféry II letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET501 Radiačně aktivní plyny v atmosféře zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET502 Matematické modelování dějů v atmosféře zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET503 Vybrané partie z dynamické meteorologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET505 Atmosférické aerosoly letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET506 Expertní systémy v meteorologii zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET507 Prediktabilita atmosférických procesů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET508 Numerické předpovědní metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET509 Dynamika systému oceán - atmosféra zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET510 Stratosféra a mezosféra zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET511 Aplikovaná fyzika oblaků a srážek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET512 Využití vícerozměrných statistických metod v meteorol. a klimat. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET513 Seminář o aktuálních otázkách meteorologie oba 0/1, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET514 Klimatologický seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET515 Seminář z dynamické a synoptické meteorologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET517 Vybrané partie geofyzikální hydrodynamiky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET518 Scénáře změny klimatu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET519 Modelování klimatických změn letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET520 Aktuální otázky synoptické klimatologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET524 Klima města letní letní s.:3/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET525 Pokročilé otázky klimatologie zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET526 Numerické modelování proudění tekutin letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET527 Fyzika a chemie aerosolů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET528 Modelování znečištění ovzduší letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET529 Aerosolové inženýrství II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET530 Horská meteorologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET531 Specifika prognózy počasí ve střední Evropě letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET532 Numerické modely počasí a klimatu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET533 Družicová data ve výzkumu atmosféry zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET534 Dynamika střední atmosféry letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET535 Pokročilé partie z fyziky oblaků a srážek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NMET536 Přehled meteorologie a klimatologie oba 3/1, Z+Zk [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NPRF031 Programování v meteorologii letní letní s.:2/2, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
detail NPRF050 Programování v Pythonu zimní zimní s.:1/2, KZ [HT] 32-KFA 11320 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK