PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraGarant(i)Jazyk výuky:Fakulta4EU+
detail GAF300 Analytical Chemistry zimní zimní s.:14/42, Z [HS] 16-16140 doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. angličtina 11160 ne
detail GAF301 Instrumental Methods letní letní s.:14/56, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. angličtina 11160 ne
detail GAF313 Special Methods of Instrumental Analysis (lessons) zimní zimní s.:28/0, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF314 Special Methods of Instrumental Analysis (practical classes) zimní zimní s.:0/42, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF322 Advanced Separation Methods letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF359 Mass Spectrometry zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS313 Special Methods of Instrumental Analysis zimní zimní s.:28/0, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS314 Special Methods of Instrumental Analysis (practical classes) zimní zimní s.:0/42, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS322 Advanced Separation Methods letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GBN001 Pokročilé instrumentální metody zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN008 Bioanalytické metody v klinické praxi, laboratorní management letní letní s.:28/42, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN010 Pokročilé metody forenzní analýzy zimní zimní s.:28/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN020 Analýza potravin letní letní s.:28/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN023 Hmotnostní spektrometrie zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN024 Pokročilé techniky analýzy látek přírodního původu zimní zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GBN028 Advanced extraction techniques in instrumental analysis zimní zimní s.:7/7, Z+Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB269 Vyhodnocování instrumentálních metod letní letní s.:0/4, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB270 Výpočty v analytické chemii zimní zimní s.:0/4, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB271 Výpočty v analytické chemii zimní zimní s.:0/14, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB272 Vyhodnocování instrumentálních metod letní letní s.:0/14, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB285 Analytická chemie zimní zimní s.:14/70, Z [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB286 Instrumentální metody letní letní s.:14/70, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB288 Speciální instrumentální metody zimní zimní s.:28/42, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB294 Analytická chemie zimní zimní s.:8/16, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB295 Instrumentální metody letní letní s.:8/16, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB296 Speciální instrumentální metody zimní zimní s.:8/12, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBMODP1 Obhajoba disertační práce oba 0/0, Dise [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. čeština 11160 ne
detail GDBMSDZ1 SDZ-Bioanalytické metody oba 0/0, SZ [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. čeština 11160 ne
detail GDBM01 Analýza látek ovlivňujících životní prostředí oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM03 Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM04 Hmotnostní spektrometrie v analýze biologicky aktivních látek oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM05 Metody úpravy biologického materiálu k analýze oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM06 Moderní trendy v analýze potravin oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM07 Moderní trendy v kapalinové chromatografii oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM08 Průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. čeština 11160 ne
detail GDBM10 Vybrané instrumentálně-analytické metody oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. čeština 11160 ne
detail GDBM11 Laboratorní hematologické metody oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDBM12 Metody toxikologické analýzy oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. čeština 11160 ne
detail GDEBMODP1 The Defense of Doctoral Thesis oba 0/0, Dise [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEBMSDZ1 SDE-Bioanalytical Methods oba 0/0, SZ [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEBM01 Analysis of substances affecting the environment oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM03 Electrophoretic methods in the analysis of biologically active compounds oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM04 Mass spectrometric analysis of biologically active substances oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM05 Methods of modification of the biological material to be analyzed oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM06 Modern Trends in Food Analysis oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM07 Modern trends in liquid chromatography oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM08 Flow methods in the analysis of biologically active substances oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEBM10 Selected instrumental-analytical methods oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEBM11 Laboratory Hematology Methods oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEBM12 Metody toxikologické analýzy oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. angličtina 11160 ne
detail GDEFA01 Selected Analytical Methods oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFA02 Electromigration methods oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFA03 Non-separation flow methods in pharmaceutical analysis oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEFA04 Analysis of substances of natural origin oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFA12 Development and validation of analytical methods for quality assurance of drugs oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFA13 Analysis of biopharmaceuticals oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFA14 Mass spectrometry oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFGN11 Methods of natural compounds analysis oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDFA01 Vybrané analytické metody oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFA02 Elektromigrační metody oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFA03 Neseparační průtokové metody ve farmaceutické analýze oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. čeština 11160 ne
detail GDFA04 Analýza látek přírodního původu oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFA12 Vývoj a validace analytické metody pro zajištění kvality léčiv oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFA13 Analýza bioléčiv oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDFA14 Hmotnostní spektrometrie oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDFGN11 Metody analýzy přírodních látek oba 0/0, Zk [HT] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF300 Analytická chemie zimní zimní s.:14/42, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF301 Instrumentální metody letní letní s.:14/56, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF313 Speciální metody instrumentální analýzy zimní zimní s.:28/0, Z [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF314 Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení) zimní zimní s.:0/42, Z+Zk [HS] 16-16140 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF322 Pokročilé separační metody letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF359 Hmotnostní spektrometrie zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF386 Advanced extraction techniques in instrumental analysis zimní zimní s.:7/7, Z+Zk [HS] 16-16140 prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GF388 Proteomika letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16140 PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GR140100 Státní rigorózní zkouška oba 0/0, RZ [HT] 16-16140 čeština 11160 ne
detail GR140101 Obhajoba rigorózní práce oba 0/0, Rigo [HT] 16-16140 čeština 11160 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK