PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 14-450 EX Oční klinika 4
detail 14-540 EX Ústav klinické biochemie a hematologie 6
detail 14-321 EX Centrální laboratoř pro imunoanalýzu 2
detail 14-340 EX Klinika pneumologie a ftizeologie 2
detail 14-370 EX Dermatovenerologická klinika 6
detail 14-401 EX Onkologická a radioterapeutická klinika 6
detail 14-440 EX Klinika zobrazovacích metod 10
detail 14-50 EX Ústav jazyků 24
detail 14-500 EX Šiklův ústav patologie 7
detail 14-80 EX Ústav fyziologie 5
detail 14-130 EX Ústav hygieny a preventivní medicíny 4
detail 14-320 EX II.interní klinika 14
detail 14-380 EX Neurologická klinika 4
detail 14-390 EX Psychiatrická klinika 11
detail 14-40 EX Ústav histologie a embryologie 11
detail 14-420 EX Urologická klinika 2
detail 14-460 EX Otorhinolaryngologická klinika 4
detail 14-480 EX Gynekologicko - porodnická klinika 9
detail 14-510 EX Ústav mikrobiologie 6
detail 14-520 EX Ústav imunologie a alergologie 8
detail 14-90 EX Ústav patologické fyziologie 15
detail 14-360 EX Dětská klinika 8
detail 14-400 EX Chirurgická klinika 20
detail 14-430 EX Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 10
detail 14-560 EX Biomedicínské centrum 2
detail 14-120 EX Ústav soudního lékařství 4
detail 14-30 EX Ústav biologie 13
detail 14-100 EX Ústav farmakologie 10
detail 14-140 EX Ústav sociálního a posudkového lékařství 7
detail 14-20 EX Ústav biofyziky 6
detail 14-260 EX Oddělení vědy a výzkumu 1656
detail 14-60 EX Ústav tělesné výchovy 8
detail 14-70 EX Ústav lékařské chemie a biochemie 9
detail 14-10 EX Ústav anatomie 8
detail 14-172 EX Centrum informačních technologií 6
detail 14-310 EX I.interní klinika 14
detail 14-330 EX Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 4
detail 14-470 EX Stomatologická klinika 79
detail 14-250 EX Studijní oddělení 19
detail 14-410 EX Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 2
detail 14-490 EX Neurochirurgická klinika 2
detail 14-550 EX Ústav lékařské genetiky 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK