PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 11-00120 BHISTOL Ústav histologie a embryologie 1. LF UK 12
detail 11-00140 BBIOCHEM Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK 4
detail 11-00430 BPEDIATR Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN 9
detail 11-00434 BCHIRURG Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB 2
detail 11-00437 BGYNEKOLOG Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB 4
detail 11-00510 BINTERNA I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN 8
detail 11-00650 BPEDIATR Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN 26
detail 11-00700 BKAR Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN 12
detail 11-00922 BDEK1 Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK 3
detail 11-00180 BPATOL Ústav patologické fyziologie 1. LF UK 41
detail 11-00310 BPATOL Ústav patologie 1. LF UK a VFN 8
detail 11-00351 BIMUNO Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN 33
detail 11-00360 BSOUD Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN 14
detail 11-00580 BDERM Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN 5
detail 11-00641 BINTERNA Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav 3
detail 11-00740 BFONI Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN 4
detail 11-00900 BDEK1 Děkanát 6
detail 11-00330 BUNM Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN 7
detail 11-00530 BINTERNA III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN 127
detail 11-00640 BPSYCHREH Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 145
detail 11-00680 BCHIRURG III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol 5
detail 11-00863 BCHIRURG Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN 1
detail 11-00866 BINF Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN 8
detail 11-00020 BOSTAT Institut klinické a experimentální medicíny 1
detail 11-00099 BOSTAT externí pracoviště 2
detail 11-00520 BINTERNA II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN 13
detail 11-00590 BGERI Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN 10
detail 11-00610 BPSYCH Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 33
detail 11-00630 BONKOLOG Onkologická klinika 1. LF UK a VFN 12
detail 11-00690 BCHIRURG II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN 15
detail 11-00860 BNCHK Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN 2
detail 11-00048 BOSTAT Akademie věd ČR 3
detail 11-00131 BIOCEV BIOCEV, 1. LF UK 7
detail 11-00160 BBIOL Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN 14
detail 11-00190 BFARMAK Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN 21
detail 11-00200 BHYG Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 15
detail 11-00380 BUTL Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN 7
detail 11-00410 BBIOCHEM Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN 33
detail 11-00433 BORTOPED Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB 5
detail 11-00620 BRADIODIAG Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN 15
detail 11-00730 BORL Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol 9
detail 11-00770 BSTOMATOL Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 106
detail 11-00861 BINTERNA Interní klinika 1. LF UK a ÚVN 3
detail 11-00150 BFYZIO Fyziologický ústav 1. LF UK 38
detail 11-00170 BBIOF Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK 23
detail 11-00210 BUTV Ústav tělesné výchovy 1. LF UK 20
detail 11-00436 BCHIRURG Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB 2
detail 11-00451 BONKOLOG Onkologická klinika 1. LF UK a FTN 1
detail 11-00511 BINTERNA Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN 3
detail 11-00591 BPALI Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 6
detail 11-00611 BPSYCH Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 194
detail 11-00710 BORTOPED I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 8
detail 11-00790 BGYNEKOLOG Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN 51
detail 11-00864 BKAR Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN 2
detail 11-00890 BUVI Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN 7
detail 11-00220 BJAZYKY Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 52
detail 11-00240 BPSYCHREH Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK 41
detail 11-00260 BVSEOL Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK 7
detail 11-00280 BVZMP Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK 21
detail 11-00560 BNEMPO Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN 2
detail 11-00660 BCHIRURG I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN 18
detail 11-00720 BUROL Urologická klinika 1. LF UK a VFN 4
detail 11-00110 BANATOM Anatomický ústav 1. LF UK 37
detail 11-00250 BOSETRO Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 46
detail 11-00450 BKAR Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN 5
detail 11-00540 BINTERNA IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN 25
detail 11-00570 BINTERNA I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN 6
detail 11-00600 BNEURO Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 15
detail 11-00750 BOCNI Oční klinika 1. LF UK a VFN 3
detail 11-00850 BINF Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB 1
detail 11-00862 BOCNI Oční klinika 1. LF UK a ÚVN 3
detail 11-00870 BINTERNA Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN 6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK