PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Adresa: alej Svobody 80, Plzeň
Sídlo: Psychitrická klinika LF UK a FN Plzeň
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1745539211874757
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Psychiatrická klinika (14-390)
Telefon: 377103220
E-mail: beran@fnplzen.cz
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail ED1P375 Agrese u psychiatrických pacientů zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P269 Biologická podstata návykových chorob zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P099 Bolesti hlavy u dětí zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005366 Cévní příhody mozkové II zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005328 Deprese u somaticky nemocných zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005230 Dětská mozková obrna zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P316 Diagnostika a terapie hraniční poruchy osobnosti zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P376 Diagnostika a terapie imunoischemických mozkových cévních příhod v mladém věku zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-380 LFP ne ne
detail ED0005305 Diferenciální diagnostika mozkových a míšních poruch zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P267 Elektromyografie a ultrasonografie v neurologii zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P376 Etiopatogenese iktů v mladém věku zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-380 LFP ne ne
detail ED2P159 Expoziční terapie (KBT) zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ159 Expoziční terapie při léčbě závislosti zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P269 Farmakoterapie a psychoterapie návykových chorob zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P312 Impulsivita z pohledu psychiatrie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail E0203390 Lékařská psychologie a etika zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 14-390 LFP ne ne
detail EP0103390 Lékařská psychologie a etika zimní zimní s.:3/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
14-390 LFP ne ne
detail EAP0103390 Medical Psychology and Ethics zimní zimní s.:3/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
14-390 LFP ne ne
detail ED2P316 Metodologie observačních studií zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P313 Molekulární markery v diagnostice a výběru léčby u nádorových onemocnění zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P375 Násilí a agrese u psychotických poruch zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P327 Násilí u pacientů s vážným duševním onemocněním zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ269 Návykové choroby zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P313 Nekódující RNA a postupy jejich stanovení zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ267 Nervosvalová onemocnění zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P312 Neurobiologie násilí zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005119 Neuropsychologie. Diagnostika kognitivních funkcí v psychologickém vyšetření. zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005301 Obecná neurologie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005326 Obecná psychiatrie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005231 Patofyziologie a patogeneze endoteliální dysfunkce zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P267 Periferní nervový systém zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P327 Průběh onemocnění u pacientů s psychotickou poruchou zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ099 Příčiny a možnosti léčby spasticity u dětských pacientů zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EP0105390 Psychiatrie zimní zimní s.:8/50, Z+Zk [HS] 14-390 LFP ne ne
detail EAP0105390 Psychiatry zimní zimní s.:8/50, Z+Zk [HS] 14-390 LFP ne ne
detail ED2P259 Psychologie traumatu a krizová intervence zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EED2P357 Psychosomatika u mužských sexuálních dysfunkcí zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P357 Psychosomatika u mužských sexuálních dysfunkcí zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P113 Psychoterapie a rehabilitace kognitivních funkcí u vybraných poruch zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDDP105 Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ259 Role psychického traumatu, copingových strategií a attachmentu u jedinců s psychotickými symptomy - nejnovější poznatky zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZ113 Roztroušená skleróza, klinický obraz zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P357 Sexuální dysfunkce u mužů - základní diagnostika a léčba zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P159 Speciální psychiatrie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005327 Speciální psychiatrie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P259 Speciální psychiatrie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDSZNP1 Státní doktorská zkouška - Neurologie a psychiatrie zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED0005228 Úloha angiogeneze u degenerativních onemocnění centrálního nervového systému zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED1P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch I. zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail ED2P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch II. zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 LFP ne ne
detail EDDP076 Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 LFP ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK