PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Adresa: Jilská 1, 110 00 Praha 1
Sídlo: Sociologický ústav AV ČR
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=10865
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra demografie a geodemografie (31-360) - externí pracovník
Mateřský ústav: neakademické pracoviště (zrušeno) (31-999)
Telefon:
E-mail: milan.tucek@natur.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK