PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5
Sídlo: Klinika dětské neurologie UK 2. LF
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1790089467551256
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Klinika dětské neurologie (13-441)
Telefon: 224433373
E-mail: vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK