PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Starý zákon - RTN201
Anglický název: Old Testament
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Rozvrh ZS   
Anotace
Předmět věnovaný literárním, historickým a teologickým aspektům Starého zákona. Předpokládá základní znalost
narativu a struktury Starého zákona. Soustředí se na mnohohlas biblických důrazů představených v jednotlivých
biblických knihách nebo skupinách knih, věnuje pozornost jejich dobovému kontextu, jejich formám a jejich
teologickým důrazům. Cílem předmětu je naučit absolventy odborně vyslechnout tyto teologické důrazy, vnímat
jejich vzájemný rozhovor a na jeho základě být schopen teologického úsudku v soudobém společenském a
teologickém diskurzu.
Osnovu kurzu tvoří tyto tématické celky:
– Struktura studia Starého zákona na univerzitě
– Pentateuch, jeho vznik a jeho důrazy
– Přední proroci jako projev deuteronomistické teologie
– Zadní proroci jako příklad literárního růstu
– Mudrosloví a apokalyptika

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
Literatura

Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha   2017.

Filip ČAPEK, Archeologie, dějiny a utváření identity Starověkého Izraele, Praha   2018.

Karel A. DEURLOO, Exodus a exil: Malá biblická teologie, Benešov 2007.

Christoph DOHMEN a Günter STEMBERGER, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha  2007.

Israel FINKELSTEIN a Neil Asher SILBERMAN, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha   2007.

Adam MACKERLE, Než budete číst Bibli podruhé: Vybraná témata o Bibli, České Budějovice  2014.

Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha   2001.

Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha  2000.

Thomas RÖMER, Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně, Jihlava   2006.

Erich ZENGER, První zákon: Židovská Bible a křesťanství, Kostelní Vydří   1999.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na hodinách. Vypracování seminární práce na zadané či zvolené a schválené téma (rozsah 5-10 stran). Zkouška pokrývající praktickou znalost Starého zákona, dobové pozadí SZ (v rozsahu Finkelesteinova "Objevování Bible") a literaturu a teologii Starého zákona (v rozsahu Oemingova "Úvodu do biblické hermeneutiky" a Rendtorffovy "Hebrejské Bible a dějin"). 

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK