PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teologický kurz 1 - RTN107
Anglický název: Theological Course 1
Zajišťuje: Institut ekumenických studií (27-IES)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/40, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   
Anotace
Studijní pobytové soustředění na začátku každého roku má za cíl uvést do studia a metodologie oborů v daném
úseku studia (tj. TK I. především do oborů, které teologii uvádí do širšího kontextu příbuzných společenskovědních
oborů, TK II. především do biblických oborů a TK III. do systematicko-teologických a praktických oborů) a v
seminářích se naučit samostatně pracovat s odbornými texty.
Na výuce se podílejí vyučující jednotlivých předmětů a také další pozvaní hosté.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
Literatura

Literatura relevantní k oborům na kursech vyučovaných - každoročně se určuje aktuálně. Vztahuje se k jednotlivým oborům daného roku. Další literaturu doporučují aktuálně pozvaní vyučující.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK