PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teologického myšlení - RTN102
Anglický název: Introduction to Theological Thought
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z(+Zk) [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.12.2021)
Studenti budou seznámeni nejprve se základními obdobími, v nichž se formovalo západní i východní křesťanské
teologické myšlení a se základními postavami, které k této formaci výrazným způsobem přispěly. Odtud pak
budou odvozeny základními přístupy k teologii v katolické, protestantské/evangelikální a pravoslavné tradici.
Hlavní pozornost bude následně věnována těmto tématům: sebe-pochopení teologie jako duchovní cesty a jako
vědy, vztahu mezi Božím zjevením a Božím tajemstvím, autority, které prostředkují Boží zjevení, jako jsou Písmo,
tradice, církev, ale i rozum a svědomí člověka, úloze dějinného a kulturního kontextu, a nakonec vztahu mezi
teologickým poznáním, liturgií, mystikou a sociálně orientovanou náboženskou praxí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.12.2021)

NOBLE, I., Po Božích stopách : teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: CDK, 2019. 328 s., ISBN 9788073254810.

ŠTEFAN, J., Karl Barth a ti druzí: Pět evangelických teologů 20. století: Barth - Brunner -Tillich - Althaus - Inwand. CDK, Brno, 2005, 372 s., ISBN 978-80-7325-080-5.

WARE, K., Cestou Orthodoxie. Síť, Praha, 1996, 172 s., ISBN 80-901571-6-5.

WARE, K., Orthodox Theology in the Twenty-First Century,. Geneva: WCC, 2012, 52 s. ISBN 978-2-8254-1571-9.

NOBLE, I., BAUEROVÁ K., NOBLE T., PARUSHEV P., Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě. Brno: CDK, 2015, s. 295, ISBN 978-80-7325-403-2.

RAHNER, K., Základy křesťanské víry, Svitavy: Trinitas, 2002, 635 s., ISBN 80-860-3638-3.

SCHOOF, T.M., Aggiornamento na prahu třetího tisíciletí? Vývoj moderní katolické teologie. Vyšehrad, Praha 2004, 404 s., ISBN 9788070216682.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK