PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systematická teologie v ekumenické perspektivě 3 - RT3043
Anglický název: Systematic Theology in an Ecumenical Perspective 3
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Třída: povinný
Korekvizity : RT3041, RT3042
Prerekvizity : RT210
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)
V návaznosti na Systematickou teologii v ekumenické perspektivě I a II. se jedná o seminář, který slouží k
hlubšímu seznámení se specifickými tématy ze systematické teologie, které nebyly součástí základního kurzu (viz
např. teologie osvobození, ekologická teologie, vztah teologie a umění, vztah systematické teologie a liturgie či
vztah teologie k jiným náboženstvím a politice). Témata jsou vybrána tak, aby se vztahovala k aktuálním otázkám
doby.
Kurz je založen především na samostatné práci s teologickými texty a schopnosti je interpretovat a rovněž o nich
diskutovat ve skupině.
Předpokládá se průběžná příprava na seminář, dále vypracování referátů na základě vybraných textů (2-4 strany)
a závěrečné kolokvium.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

PAPANIKOLAOU, Aristotle. The mystical as political: democracy and non-radical Orthodoxy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, c2012.

GELDHOF, Joris, ed. Mediating mysteries, understanding liturgies: on bridging the gap between liturgy and systematic theology. Leuven: Peeters, 2015.

THEOKRITOFF, E., Living in God´s Creation. Creswood: St Vladimirs Seminary Press, 2005.

SEGUNDO, Juan Luis. The Liberation of theology. Dublin: Gill and Macmillan, 1977.

GEBARA, Ivone a Maria Clara BINGEMER. Mary: mother of God, mother of the poor. Tunbridge Wells: Burns & Oates, c1987.

ISHERWOOD, Lisa a David HARRIS. Radical Otherness: Sociological and Theological Approaches / Lisa Isherwood and David Harris. Bristol, CT: Acumen, [2013].

TANNER, Kathryn. Theories of culture: a new agenda for theology. Minneapolis: Fortress, c1997.

KATTAN, Assaad Elias a Fadi A. GEORGI, ed. Thinking modernity: towards a reconfiguration of the relationship between orthodox theology and modern culture. Balamand: St. John of Damascus Institute of Theology, 2010.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Předpokladem k získání zápočtu je průběžná příprava na seminář, vypracování referátů na základě vybraných textů (2-4 strany) a závěrečné kolokvium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK