PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systematická teologie v ekumenické perspektivě 1 - RT3041
Anglický název: Systematic Theology in an Ecumenical Perspective 1
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Třída: povinný
Prerekvizity : RT210
Je korekvizitou pro: RT3043
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)
Jedná se o základní kurs systematické teologie, ve kterém se postupuje podle klasických tematických okruhů:
úvod (rozdělení a metody systematické teologie), Trojiční Bůh, Bůh Otec - Stvořitel a stvoření, Bůh Syn – Vykupitel
Ježíš Kristus.
Každé z témat je otevřeno upozorněním na kontext, v němž různé interpretace Písma a tradice k dané otázce
přistupovaly. Při výkladu se vychází vedle biblické teologie z dokumentů ekumenických koncilů, dějin teologie a
zkušenosti křesťanských obcí. Cílem oboru je vztáhnout zkušenost modlitby, liturgie, církve, svátostí a její reflexi k
dějinám teologie a ke křesťanské nauce, která v dějinách vznikala.
Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním přednášek a četbou daných textů na seminář. Dále
odevzdáním písemného referátu (4-6 str.) dle zadání vyučujícího (o vybrané knize nebo tématu).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

WEBSTER, John Bainbridge, Kathryn TANNER a Iain R. TORRANCE, ed. The Oxford handbook of systematic theology. Reprinted. Oxford: Oxford University Press, 2010.

S. JONES S., a P. LAKELAND (eds.): Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classical Themes. Fortress, Minneapolis, 2005.

FIORENZA, F.S. a J.P. GALVIN, Systematická teologie I-III. Praha-Brno, 1996-2000..

STANILOAE, D.: The Experience of God II. Holy Cross, Brookline, 2005.

LOSSKY, V.: Dogmatická teologie. Metropolitní rada pravoslavné církve, Praha, 1986.

PANNENBERG, W.: An introduction to systematic theology. Edinburgh: T. & T. Clark, c1991.

PÖHLMANN, H. G.: Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002.

POKORNÝ, P.: Vznik christologie. Praha, Kalich 1988.

PAPANIKOLAOU, A.: Being with God: Trinity, apophaticism, and divine-human communion. Notre Dame: University of Notre Dame, 2008.

ZIZIOULAS, J.: Zizioulas, Being as Communion, Crestwood, NY: St Vladimirs Seminary Press, 1997.

MOLTMANN, J.: Bůh ve stvoření, Brno: CDK, 1999.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním přednášek a četbou daných textů na seminář. Dále odevzdáním písemného referátu (4-6 str.) dle zadání vyučujícího (o vybrané knize nebo tématu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK