Biblický seminář - RT301
Anglický název: Biblical Seminar
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=881
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
Třída: povinný
Prerekvizity : RT109
Rozvrh ZS   
Anotace
V rámci bc. studijního programu Teologie křesťanských tradic je účelem »biblického semináře« stručně uvést do problematiky výkladu Písma (Starého zákona) a jeho interpretace v křesťanské tradici, procvičit některé konkrétní postupy při výkladu biblického oddílu a orientačně uvést do otázek biblické teologie. Látkou semináře je v úvodní části exegetická a interpretační analýza konkrétního textu, který se týká některého z významných témat biblické teologie (např. Ex 20; Ex 34 aj.). V druhé polovině semináře jsou probírány základní otázky biblické teologie (předmět, metoda, přístupy), specificky pak teologie Starého zákona v kontextu křesťanských teologických tradic. Výukovou dotací jsou tři bloky (Strašice + ZS + LS), tj. 3× 180 minut kontaktní výuky (seminář) + samostatné studium. Předpokládá se, že mezi bloky je časová prodleva nejméně jeden měsíc (zadává se četba literatury a úkoly ke zpracování; smyslem kurzu je procvičování látky spíše formou „dílny“ než přednášek).
Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Literatura

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.
BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.
HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.
OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.
OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.
SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.
SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Studijní opory

Předmět má svůj kurz na portálu moodle: Biblický seminář (RT301), TKT [23/24]
https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=881

Klíč ke vstupu do kurzu je sdělován při první hodině výuky.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky zápočtu kurzu: zpracování a odevzdání všech vypracovaných úkolů ze tří bloků semináře (vložit stručné texty zpracovaných odpovědí na portálu moodle).

Termín: nejpozději s koncem období výuky letního semestru (začátek června).

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)