Tematický teologický seminář 4 - RT216
Anglický název: Theological Seminar 4
Zajišťuje: Institut ekumenických studií (27-IES)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RT116
Garant: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Ing. Pavel Hradilek
prof. Ivana Noble, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace
Studentům jsou v každém ročníku nabídnuty nejméně dva volitelné semináře s teologickými tématy, která jsou pro obor klíčová. Jsou doplněním nebo rozšířením přednášek a seminářů z povinné části. Jeden seminář v ZS a druhý v LS.
Tematické teologické semináře mají za cíl na vybraných tématech podniknout sondy do jednotlivých teologických oborů a jejich způsobu práce. Na výuce se podílejí vyučující jednotlivých oborů, případně hosté z domácích nebo zahraničních odborných pracovišť (tj. především teologické fakulty).
Příklady témat:
II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení;
Milost v historické a systematickoteologické perspektivě;
Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu;
Erós a religio;
Konverze;
Mystika v různých náboženstvích,
Christologie v teologii osvobození
Eklesiologie v ekumenických dokumentech
Pojetí úřadu v hlavních křesťanských tradicích
Ekumenická misiologie
Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování referátu dle zadání vyučujícího (5-8 stran).
Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
Literatura

Literatura a pomůcky vždy aktuálně ke zvolenému tématu.

Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)