PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nový zákon - RT202
Anglický název: New Testament
Zajišťuje: Institut ekumenických studií (27-IES)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Třída: povinný
Prerekvizity : RT109
Rozvrh LS   
Anotace
Student se seznámí s prostředím vzniku Nového zákona (politicko-společenské a hospodářské poměry; základní skupiny židovské společnosti; filosofické a teologické proudy). Dále bude probrána problematika formace textu Nového zákona a jeho kánonu. Poté se přejde na otázku formace evangelií (předpoklady vzniku evangelií; evangelium jako literární druh; synoptické teorie) a otázky spojené s jejich autorstvím, adresáty, datací, strukturou, teologií a obsahem. Dále bude probírána pavlovská a deuteropavlovská literatura, stejně jako zbylé listy apoštolů a kniha Zjevení. Průběžně budou provedeny ukázky výkladu jednotlivých knih. Kurs bude doplněn pojednáním o novozákonních apokryfech.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v Novém zákoně a jeho prostředí tak, aby byl sám schopen přiměřeně Nový zákon interpretovat a aplikovat.
Poslední úprava: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
Literatura

Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha: Kalich 1990.

DOUGLAS, J.D. (ed.): Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů 1996.

STRUPPE, U., KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona. Praha: Vyšehrad 2000.

TICHÝ, L.: Úvod do Nového zákona. Svitavy: Trinitas 2003.

THEISSEN, G.: Úvod do Nového zákona. Jihlava: Mlýn 2008.

POKORNÝ, P.: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK