PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika 2 - RS221
Anglický název: World Religions 2
Zajišťuje: Evangelikální teologický seminář (27-ETS)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: ThLic. David Beňa
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)
V tomto kursu se studenti seznamují se základními vědeckými postupy religionistiky, s možnostmi religionistické interpretace kulturních dějin a s religionistickou analýzou současné nábožensko-dějinné situace.
Literatura
Poslední úprava: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

Štampach I., Náboženství v dialogu

Štampach I., Přehled religionistiky

Skalický K., Po stopách neznámého Boha

Skalický K., V zápase s posvátnem

Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK