PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RP-Religionistika - RPKN135
Anglický název: Religious Studies
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/4, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Třída: povinný
Záměnnost : RPK135
Rozvrh   
Anotace
Kurs studentům představí čtyři hlavní světová náboženství (s výjimkou křesťanství) – judaismus, islám, hinduismus
a buddhismus. Pozornost bude soustředěna především na dějiny, učení a současnost těchto náboženských tradic.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Literatura

HOŠEK, P. Religionistika I: Světová náboženství. Skripta.
ŠTAMPACH, I. Přehled religionistiky. Praha: Portál, 2008, 237 s. ISBN : 978-80-7367-384-0.
KÜNG, H. Po stopách světových náboženství. Brno: CDK, 2006, 306 s. ISBN : 80-7325-059-4.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.08.2023)
Metody výuky

Konzultace s vyučujícím dle potřeby, konzultace referátu

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

pravidelná aktivní účast

pravidelná příprava na hodiny - čtení příslušné literatury

vypracování písemní práce

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Studijní opory -
https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=692

klíč: pavol

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (16.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem absolvování kursu je

·       pravidelná aktivní účast

·       pravidelná příprava na hodiny – čtení příslušné literatury

·       ústní prezentace na zvolené téma

·       vypracování zadaných úkolů

·       ústní zkouška

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (28.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK