PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RP-Religionistika 1 - RPK135
Anglický název: Religious Studies I
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, KZ [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Záměnnost : RP135
Je záměnnost pro: RP135, RPN135, RPKN135
Rozvrh LS   
Anotace
Kurs studentům představí čtyři hlavní světové náboženství (s výjimkou křesťanství) – judaismus, islám, hinduismus a buddhismus. Pozornost bude soustředěna především na dějiny, učení a současnost těchto náboženských tradic.
Poslední úprava: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (03.11.2021)
Literatura

Základní literatura

Skripta „Religionistika I: Světová náboženství“ (prof. Pavel Hošek)

Ivan O. Štampach, Přehled religionistiky (Praha: Portál, 2008)

Hans Küng, Po stopách světových náboženství (Brno: CDK, 2006)

 

Doplňující literatura česky

Heller, Jan – Mrázek, Milan, Nástin religionistiky, Praha 22004 [1988]

Horyna, Břetislav – Pavlincová, Helena, Dějiny religionistiky. Antologie, Olomouc 2001

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, Praha 1994

Pals, Daniel L., Osm teorií náboženství, Praha 2015 [2006]

Pertold, Otakar, Základy všeobecné vědy náboženské, Kladno 1920

Štampach, O. Ivan, Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha 1998

Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Brno 1997 [1986]

 

Další literatura 

Elliott, Scott S., Reinventing Religious Studies. Key Writings in the History of a Discipline, Durham 2013

Horyna, Břetislav, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft. Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Stuttgart 2011

Kippenberg, Hans G. – Stuckrad, Kocku von, Einführung in die Religionswissenschaft. Gegenstände und Begriffe, München 2003

McCutcheon, Russell T., The Discipline of Religion. Structure, Meaning, Rhetoric, London 2003

Mensching, Gustav, Vergleichende Religionswissenschaft, Heidelberg 1949

Stark, Rodney, Discovering God. The Origins of Great Religions and the Evolution of Belief, New York 2007

Sutherland, Stewart R. – Clarke, Peter, The World's Religions. The Study of Religion, Traditional and New Religion, London 1988

Tworuschka, Udo, Heilige Wege. die Reise zu Gott in den Religionen, Frankfurt am Main 2002

Tworuschka, Udo, Religionswissenschaft. Wegbereiter und Klassiker, Köln et al. 2011 

Ward, Keith, Religion and Revelation. A Theology of Revelation in the World's Religions, New York 1994

Zinzer, Hartmut, Grundfragen der Religionswissenschaft, Paderborn et al. 2010

 

Tento seznam uvádí pouze přehledovou literaturu, která tím, že do religionistiky uvádí, může zároveň podnítit k výběru konkrétního tématu seminární práce. Podrobné studium této literatury však není předpokladem řádného absolvování kursu.

Poslední úprava: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (03.11.2021)
Studijní opory

Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=695

Klíč k zápisu: pavol

Poslední úprava: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (03.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem absolvování kursu je klasifikovaná seminární práce zvoleného tématu i rozsahu.

Poslední úprava: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (05.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK