PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Úvod do Starého zákona - RPK132
Anglický název: Introduction to Old Testament Studies
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
letní s.:8/0, KZ [HS]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Tento kurz je určen studentům Sociální a pastorační práce v komb. formě studia.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=978
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Záměnnost : RP132
Je záměnnost pro: RP132
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Tento kurz je povinným předmětem bakalářského studijního programu Sociální a pastorační práce v kombinované formě studia.
Studentům jiných studijních programů je otevřen jako předmět volitelný (s výjimkou programu Evangelická teologie).
Látkou dvousemestrového kurzu je věcná znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), základní vědomosti o bibli, jejích podobách a základní dovednosti odborného čtení, užití a výkladu Bible.
Při konzultacích (jednou měsíčně) jsou studenti uvedeni do příslušné látky (lekce) a dostávají zadání pro příští samostudium (včetně několika drobných úkolů).
Úkoly se vyplňují na portálu moodle, kde jsou k dispozici také veškeré veškeré studijní materiály.
Předpokládá se průběžná samostatná četba biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (nebo jiný překlad, event. též v rodném jazyce).
Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998.
Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.
Thomas Römer aj., Úvod do Starého zákona, Jihlava: Mlýn 2020.
Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.
Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.
Enrico Galbiati – Filippo Serafini, Historický atlas Bible, Praha: Vyšehrad 2021.
John Barton, Historie Bible, Praha: Kalich 2022.
Databáze biblických textů (SW či aplikace), např. http://www.davar3.net/

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu je pro tuto přednášku zřízen kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=978

KLíč k zápisu: Adam132

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny body.

Každý semestr je uzavřen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je zpracování úkolů všech lekcí.

Zápočet za letní semestr je klasifikován podle získaných bodů (za letní semestr).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK