PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Úvod do Starého zákona - RP132
Anglický název: Introduction to Old Testament Studies
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN1001
Vysvětlení: link k připojení do videokonference:https://cesnet.zoom.us/j/95581352842?pwd=OFVIT01FZk9zL0pJakNMS2tNVTBldz09
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Neslučitelnost : RL001
Záměnnost : RPK132
Je neslučitelnost pro: RET1001, RETN1001
Je prerekvizitou pro: RPK231, RP231, RPN231
Je záměnnost pro: RPK132
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Dvousemestrový kurz zaměřený na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), základní vědomosti o bibli, jejích podobách a o základních otázkách při čtení, užití a výkladu Písma v křesťanské tradici.
Přednášky předpokládají průběžnou samostatnou četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Přednáška je společná pro studenty studijních programů Evangelická teologie (předmět RET1001) a Sociální a pastorační práce (RP132).
Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Literatura

biblické texty

 • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (tzv. Ekumenický překlad)

 • Biblí svatá: aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona, 1613. (tzv. Bible Kralická)

 • Bible kralická šestidílná, Česká biblická společnost: Praha 2014.

  + další překlady Bible v jazyce rodném i dalších jazycích.

   

pomůcky k textu – konkordance, atlasy, slovníky

 • Biblické mapy. Chronologický přehled, zeměpisný rejstřík, Česká bibl. společnost: Praha 1998.

 • Tim Dowley, Školní biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1994.

 • J. B. Pritchard, Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.

 • E. Galbiati – F. Serafini, Historický atlas Bible, Vyšehrad: Praha 2022.

studijní úvody, kompendia

 • Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998.

 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

 • Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.

 • Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.

 • Claus Westermann, Tisíc let a jeden den: církev čte Starý zákon, Kalich: Praha 1972.

 • Bernard Gillieron, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

 • Ursula Struppe a Walter Kirchschläger, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

 • Vladimír Čapek, Historie Bible, Advent: Praha 1990, (3. rozšířené vydání).

   

další doporučené tituly

 • Miloš Šourek, Hovory s biblí: Za poznáním knihy knih a jejího významu, Kalich: Praha 1991.

 • Kornelis Heiko Miskotte, Biblická abeceda, EMAN: Heršpice 1996.

 • Jan Heller – Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, KNA: Kostelní Vydří 2006.

 • Martin Prudký – Jan Heller, Obtížné oddíly Předních Proroků, KNA: Kostelní Vydří 2011.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly Zadních Proroků, KNA: Praha 2016.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KNA: Praha 2020.

 • Thomas Römer, Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně, Mlýn: Jihlava 2006.

 • Thomas Römer, Zapovězené žalmy: modlitby beznaděje a pomsty, Mlýn: Jihlava 2010.

 • Israel Finkelstein a Neil Asher Silberman, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad: Praha 2007.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Studijní opory

Na výukovém portálu je pro tuto přednášku kurz https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976

Klíč k zápisu: Adam

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Zápočet za letní semestr je klasifikován.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK