PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RPV2-Křesťanství a jiná náboženství - RL039
Anglický název: Christianity and other religions
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Rozvrh LS   
Anotace
V tomto kurzu se studenti seznámí s klíčovými dějinnými podobami vztahu křesťanství k jiným náboženským
tradicím od starozákonních a novozákonních výpovědí přes období církevních otců a středověké teologické diskuzi
po období reformace a novověku. Jednotlivá paradigmata a jednotlivé modely teologické tematizace náboženské
plurality z hlediska křesťanské víry budou hodnoceny a analyzovány z hlediska jejich přesvědčivých a také
problematických aspektů, to vše ve vztahu ke konkrétním podobám mezináboženských vztahů a koexistence
stoupenců jednotlivých náboženských tradic.
Hlavními okruhy, kterými se kurz zabývá, jsou:
1) Vztah k jiným náboženstvím a pohanství v rámci Starého zákona.
2) Křesťanství v prostředí antiky.
3) Církevní otcové o výlučnosti křesťanství a hledání vztahu k okolí.
4) Od starověku ke středověku - křesťanství v setkávání s jinými kulturami.
5) Období reformace jako období hledání vlastního propria i možností dialogu.
6) Od novověku k postmoderně - od výlučnosti k hledání dialogu.
7) Možnosti dialogu a teorie dialogu v rámci oboru religionistiky.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.08.2020)
Literatura

FRY H. (ed), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, Praha, 2003.

KÜNG H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha, 1997.

KÜNG H., Křesťanství a islám, Vyšehrad, Praha, 1998.

KÜNG H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, Praha, 1998.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK