PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
EIPV1-Seminář - teologická interpretace kultury - RL032 (.)
Anglický název: Reading Graham Greene, The Power and the Glory Theologically
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Timothy Noble, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (18.09.2023)
Předmět je hlavně pro studenty programu Erasmus, tak pokud budou student(k)y z Erasmus, bude v angličtině.
Cílem semináře je čtení kulturních textů (knihy, filmy, atd.) jako teologické materiály. Literatura, filmy, hudba,
umění a další kulturní předměty jsou chápáni jako možný vstup do setkání současného člověku se zkušeností
transcendence. Otázka pak zní, co se můžou studenty teologie učit s těmi texty? Jako základní hermeneutický
princip předmět pracuje s Gadamerovou fúzi horizontů. To znamená, že studenty se učí respektovat jinakost textů
a případně autorů, zatímco můžou najít indikátory odpovědí jejich teologických zájmů.
Seminář bude spočívat ve čtení textů. Kritéria výběru knih, filmů, hudby a další bude relevantnost k tématu s tím, že
vždy budou texty, které jsou explicitněji náboženské a jiné, které jsou tak pouze implicitně. Seminář bude zkoumat,
v jakém způsobu lidé hledají jazyk, aby mohli o Bohu nebo o transcendenci mluvit, jak je ten jazyk pro ně důležitý
nebo ne, a jak to může ovlivnit teologii.
Literatura
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (18.09.2023)

Below are some general books in English and Czech on theology and culture. For specific readings for this course, please see Moodle.

AMBROS, P. (ed.). Křesťanství a kultura: vědecká konference pořádaná Katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2006, 109 s. ISBN 80-86715-67-1.
GORRINGE, T. Earthly Visions: Theology and the Challenges of Art. New Haven: Yale University Press, 2011, 254 s. ISBN 978-0-300-16280-6.
HASS, A., JASPER, D. a JAY, E. The Oxford Handbook of English Literature and Theology. Oxford: Oxford University Press, 2009, 889 s. ISBN 9780199544486
KATTAN, A. a GEORGI, F. (eds.). Thinking Modernity: Towards a Reconfiguration of the Relationship between Orthodox Theology and Modern Culture. Balamand: St. John of Damascus Institute of Theology, 2010, 230 s. ISBN 978-9953-452-31-9.
MARSH, C. Theology Goes to the Movies: An Introduction to Critical Christian Thinking. London: Routledge, 2007, 192 s. ISBN 978-0-415-38012-6.
NIEBUHR, H. R. Christ and Culture. New York: Harper Perennial, 2001, (1951), 320 s. ISBN 9780061300035
NOBLE, I. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for Roots. Farnham: Ashgate, 2010, 230 s. ISBN 978-1-4094-0007-3.
SCHWARTZ, R. (ed.). Transcendence. Philosophy, Literature, and Theology Approach the Beyond. New York: Routledge, 2004, 272 s. ISBN 978-0415960700
TILLICH, P. Theology of Culture. Ed. KIMBALL, R. New York: Galaxy, 1964, 213 s. ISBN 9780195007114

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (18.09.2023)

 Please note that, despite what the system might say, the classes are somewhat irregular.

Thursday 12 October 16:50–20:20

The Power and the Glory. Introduction and first couple of chapters. The text is on Moodle, and for the first class I will give you a handout and some time to read the text before we discuss it.

Thursday 19 October 16:50–20:20

The Power and the Glory. Second part of the text, on Moodle as The Power and the Glory Class 2.

 

Thursday 23 November 16:50–20:20

The Power and the Glory. Second part of the text, on Moodle as The Power and the Glory Class 3.

 

Thursday 7 December 16:50–20:20

The Power and the Glory. Second part of the text, on Moodle as The Power and the Glory Class 4.

 

Thursday 4 January 2024 16:50–20:20

The Power and the Glory. Second part of the text, on Moodle as The Power and the Glory Class 5.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

Aktivní angličtina, pravidelná aktivní účast na semináři, prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK